Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

dossier

SDG’s: De positieve impact vergroten

In september 2015 keurden 195 landen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s Sustainable Development Goals) goed. Ze brengen structuur  in de mondiale prioriteiten op het vlak van duurzaamheid tot 2030. Dankzij de SDG’s kon Triodos Investment Management zijn selectieprocedure voor ondernemingen waarin kan worden geïnvesteerd, verfijnen.

De gemeenschappelijke pijler waarop de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties steunen: vrede en welzijn garanderen voor alle volkeren in de wereld en voor de komende decennia. Voor dat ambitieuze programma is een verregaande samenwerking tussen overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld noodzakelijk. Particuliere en institutionele beleggingen zijn van kapitaal belang voor de realisatie van die doelstellingen. De kosten zijn immers immens: een duizelingwekkende  5 à 7 triljoen dollar per jaar tot 2030.

Bij de selectieprocedure voor de samenstelling van het duurzaam beleggingsuniversum heeft Triodos Investment Management (TIM) altijd al rekening gehouden met onderliggende thema’s van deSDG’s. Het nieuwe kader maakt het gemakkelijker om het beleid, de praktijken en de prestaties te analyseren van de ondernemingen waarin de MVI-beleggingsfondsen en de portefeuille van Private Banking-klanten investeren. Dankzij de SDG’s en de 169 “targets” (onderliggende doelstellingen) kan TIM prioriteiten stellen en de selectiecriteria voor ondernemingen die in aanmerking komen voor investeringen verfijnen. Aan de hand van een universeel erkende norm op het vlak van duurzame ontwikkeling kunnen ondernemingen en de goederen en diensten die ze aanbieden beter worden ingedeeld in categorieën. Ten slotte zijn de SDG’s een hulpmiddel voor Triodos Bank om de verslaggeving over de eigen positieve impact op de planeet en haar bewoners beter te structureren.

 

Triodos Bank wil via haar beleggingsdiensten een maximale positieve impact genereren. Aan de hand van drie doelstellingen concretiseert de grootste impact zich in haar duurzaam beleggingsbeleid.

 

Doelstelling 3: Een goede gezondheid en welzijn voor mensen van alle leeftijden

Ondernemingen uit de gezondheidssector zijn vanzelfsprekend betrokken bij doelstelling 3. Via haar beleggingsdiensten moedigt Triodos Bank ondernemingen aan die een gezonde levensstijl bevorderen. Triodos Research selecteerde bijvoorbeeld het Amerikaanse Teladoc. Dat bedrijf gebruikt moderne communicatietechnologieën (mobiele toestellen, videoconferenties, enz.) om patiënten altijd en overal in contact te brengen met dokters. De oplossingen van Teladoc kunnen de kosten voor gezondheidszorg aanzienlijk verminderen en het tekort aan artsen in de Verenigde Staten gedeeltelijk compenseren.

 

Ook andere economische sectoren zijn betrokken bij de gezondheids- en welzijnsproblematiek, in de eerste plaats de levensmiddelen-, dranken- en tabakssector. Een van de targets van doelstelling 3 is het terugdringen van vroegtijdige sterfgevallen die in een derde van de gevallen te wijten zijn aan niet-overdraagbare ziekten. Volgens cijfers van de Verenigde Naties houdt 52 % van de overlijdens vóór de leeftijd van 70 jaar verband met kanker, diabetes, cardiovasculaire en chronische ademhalingsaandoeningen. Roken is een van de kritieke factoren voor die ziekten. De tabaksindustrie is dan ook uitgesloten van het beleggingsuniversum van Triodos. Een ander onderliggend doel van doelstelling 3 is preventie en behandeling van overmatig alcoholgebruik. De industrie van alcoholische dranken is niet volledig uitgesloten maar wel beperkt door een reeks minimumeisen. Het beleid verwerpt expliciet overmatig alcoholgebruik en ondernemingen moeten maatregelen nemen om alcoholgebruik door minderjarigen – een uiterst kwetsbare groep – te voorkomen.

 

Doelstelling 7: Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Omdat we zelf permanent toegang hebben tot elektriciteit vergeten we soms dat 1,1 miljard mensen leven zonder elektriciteit, vooral in de plattelandsgebieden in de ontwikkelingslanden. Ongeveer 3 miljard mensen maken gebruik van vervuilende brandstoffen en technieken om te koken. Zorgen voor een gemakkelijke toegang tot duurzame energie over de hele wereld is SDG 7. De onderliggende doelen richten zich op een betrouwbare toegang tot het elektriciteitsnet, promotie van hernieuwbare energie en efficiënt energiegebruik en ook op investeringen in milieu en infrastructuur.

 

De MVI-beleggingsfondsen en de portefeuille van Private Banking-klanten investeren in Vodafone, het belangrijkste telecommunicatiebedrijf in de wereld. Vodafone is heel actief in ontwikkelingslanden, het zorgt ervoor dat de lokale bevolking, dankzij de gsm, toegang krijgt tot vitale informatie (bijvoorbeeld snel contact met een arts) en tot een nieuw betaalmiddel. In regio’s zonder elektriciteitsnet voorziet het toegang tot zonne-energie zodat toestellen gemakkelijk opgeladen kunnen worden.

 

Daarnaast financiert TIM al meer dan 25 jaar de sector van de hernieuwbare energie. Vooral de technologieën die op punt staan  (wind en zon) worden ondersteund. TIM heeft een unieke expertise opgebouwd op dit gebied en is blij dat meer en meer beleggers hun weg vinden naar schone energie. SolarCity, de voornaamste zonne-energieproducent op de Amerikaanse woningmarkt en Tesla, de toonaangevende constructeur van elektrische wagens, maken allebei deel uit van het Triodos beleggingsuniversum. De aankondiging van de fusie tussen beide bedrijven in november 2016 versnelde de transitie naar een duurzaam energiemodel dankzij de decentralisatie van de elektriciteitsproductie en -opslag door particulieren.

 

Doelstelling 13: Dringende maatregelen om de klimaatverandering en haar gevolgen te bestrijden

Het beleid voor de strijd tegen de klimaatopwarming werd internationaal vastgelegd in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Niet alleen overheden moeten inspanningen leveren, ook de ondernemingen hebben een belangrijke rol te spelen. De MVI-beleggingsfondsen en de portefeuille van Private Banking-beleggen in bedrijven die zich bewust zijn van de uitdagingen vermeld in doelstelling 13. Het Ierse bedrijf Kingspan, specialist in bouwproducten, is een voorbeeld dat navolging verdient. Kingspan stelt zich tot doel binnen drie jaar een neutrale energiebalans te hebben. Om dat te bereiken zal het bedrijf uitsluitend hernieuwbare energiebronnen gebruiken voor al zijn productiesites en daarnaast wil het zijn klanten gecertificeerde duurzame goederen en diensten aanbieden om de impact van de bouwsector op het milieu te beperken.

 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen steunen op partnerschap en pragmatisme om vanaf nu de juiste keuzes te maken en zo het lot van toekomstige generaties op een duurzame manier te verbeteren. Kom alles te weten over de SDG’s op de website van de Verenigde Naties en ontdek de potentiële impact van een investering op de website Triodos Investment Management (in het Engels).

 

Wat vindt u van "SDG’s: De positieve impact vergroten"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.