Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Anders bankieren

Geld als middel tot positieve verandering

Beleggen om multinationals duurzamer te maken

Beleggen om multinationals duurzamer te maken

Voor Triodos Bank is geld een middel om positieve veranderingen mogelijk te maken, en zo de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Maar geldt dat ook voor beleggingen in beursgenoteerde bedrijven? Hoe kan je het beleid van spelers van die omvang beïnvloeden? Anders geformuleerd: heeft maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) impact? We stelden de vraag aan Rosl Veltmeijer, manager van Triodos Research.

De duurzame fondsen aangeboden door Triodos Bank beleggen in bedrijven op de beurs. Maar dat zijn dan wel de bedrijven die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid binnen hun sector en voldoen aan de strenge minimumeisen van Triodos Bank. Deze toets wordt uitgevoerd door Triodos Research. De onderzoeksresultaten leiden tot een dialoog met de bedrijven: de onderzoekers van Triodos Research stellen kritische vragen over bijvoorbeeld dierenwelzijn, arbeidsrechten of mensenrechtenbeleid.
“Ik ben het meest trots op het feit dat we merken dat onze vragen leiden tot gedragsverandering.” Zo zegt Rosl Veltmeijer. De onmiddellijke aanleiding is de publicatie van het Engagement Rapport 2014. Het rapport is een samenvatting van wat de onderzoekers van Triodos Research in 2014 bij de bedrijven bereikt hebben door de dialoog aan te gaan en geeft een overzicht van de thema’s die daarbij met stip op de gespreksagenda stonden.

Dialoog met 241 bedrijven

De dialooginspanning werd in 2014 geïntensiveerd: de dialoog vond plaats met minder bedrijven maar was telkens veel uitgebreider. In cijfers: 495 contacten met 241 bedrijven. Meer dan 90% van de bedrijven heeft de vragen van Triodos Research beantwoord. Het is daarbij belangrijk om hele toegespitste vragen te stellen, zo efficiënt mogelijk en niet vragen naar de bekende weg. Bedrijven klagen vaak dat ze veel vragenlijsten krijgen en daar maken ze een keuze uit. Door alleen relevante vragen te stellen lukt het om vaak antwoorden te krijgen. De belangrijkste thema’s daarbij waren dierproeven, conflictmineralen, gemodificeerde voedingsgewassen (GMO’s) en arbeidsrechten.

Samen sterker

Overigens geldt ook hier ‘samen sterk’: er wordt steeds meer gezamenlijk opgetrokken door institutionele beleggers. De UNPRI , het platform van de VN voor verantwoord beleggen, is hierin van belang. Op deze website staan alle petities waarbij je aan kunt haken. Er wordt ook samen opgetrokken richting bedrijven en soms ook politiek.

Conflictmineralen

De resultaten rondom conflictmineralen bv. zijn een mooie illustratie van de impact van de dialoog. Conflictmineralen, zoals tin, tantalum, wolfraan en goud, worden verwerkt in elektronische apparaten. Veel van deze mineralen komen uit mijnen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). De opbrengsten worden vaak gebruikt om de oorlog in dit land te financieren. De wetgeving rondom dit onderwerp is nog niet aangepast, maar door vragen te stellen aan bedrijven gaan ze uit zichzelf het beleid al aanpassen.

Dierproeven

Rosl Veltmeijer

Rosl Veltmeijer

Een ander, concreet voorbeeld is Essilor, leverancier van onder andere brillenglazen. Ze werden door Triodos Research uitgesloten voor belegging vanwege onvoldoende dierproefbeleid. Rosl Veltmeijer: “Een paar maanden later kwam het bedrijf bij ons terug met een dierproefbeleid dat aan onze eisen voldoet. Geheel op eigen initiatief. Dat is heel positief. “

Wapens

Een voorbeeld in verband met wapens: het bedrijf Amazon is gestopt met de verkoop van wapens en wapenonderdelen. Triodos Research is via UNPRI gezamenlijk opgetrokken met andere beleggers richting het bedrijf.

GMO’s

Ook het thema genetische modificatie en gemodificeerde voedingsgewassen (GMO’s) was afgelopen jaar ook een belangrijk onderwerp van onderzoek. Triodos Bank wijst het gebruik van GMO’s af en eist dat bedrijven het gebruik ervan minderen en inzichtelijk maken. Rosl Veltmeijer legt uit: “We merken dat bedrijven steeds meer overgaan tot het gebruik van GMO’s. Met name in de VS zijn bepaalde gewassen zoals maïs eigenlijk per definitie genetisch gemodificeerd, tenzij het om biologische maïs gaat. Daarom is Ahold ook uitgesloten voor beleggingen. Zij handelen steeds meer in de VS, waar GMO’s veel meer geaccepteerd zijn. Daardoor voldoet Ahold in de VS niet meer aan onze richtlijnen. “

Waterschaarste

In 2014 heeft Triodos Bank waterschaarste toegevoegd aan de minimum standaarden. Zoetwaterschaarste wordt immers in zijn algemeenheid een groter probleem. De problematiek kan regionaal heel verschillend zijn. Bedrijven hebben een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de lokale samenleving om te waarborgen dat burgers toegang hebben tot schoon drinkwater. Bovendien kan ook de productie stil komen te liggen wanneer geen drinkwater voorhanden is.
Bedrijven kunnen hun productieproces zodanig inrichten dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van vers water. Zo heeft Interface in de Nederlandse fabriek een gesloten watersysteem geïntroduceerd, waar in het proceswater steeds opnieuw wordt gebruikt en er helemaal geen vers water meer nodig is. Akzo Nobel is ook een goed voorbeeld: Dit bedrijf heeft als doelstellig om in 2015 in alle fabrieken een 100% duurzaam watermanagement systeem te introduceren.

2015

Eén van de onderwerpen waar Triodos Research in 2015 extra aandacht aan zal schenken is dierenwelzijn. Eind 2014 zijn de onderzoekers daar al actief mee aan de slag gegaan en alle supermarkten en hotel- & restaurantketens geselecteerd voor het Triodos Beleggingsuniversum worden hierover gesproken.
In 2015 wordt de dialoog met deze en de andere bedrijven verder gevoerd. Als de onderzoekers merken dat er sprake is van onvoldoende voortgang, dan lopen de bedrijven het risico dat ze niet meer in aanmerking komen voor het Triodos beleggingsuniversum.

DE BANK DIE MET JE GELD IETS GOEDS DOET

Het Triodos Beleggingsuniversum bestaat uit beursgenoteerde bedrijven die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid binnen hun sector en die voldoen aan de strenge minimumeisen van Triodos Bank. Triodos Research tekent voor de duurzaamheidsanalyse. Een actieve dialoog voeren met ondernemingen over duurzaamheidsaspecten van hun beleid vormt een belangrijk onderdeel van de beleggingsstrategie bepaald door Triodos Bank.
Ontdek duurzaam beleggen bij Triodos Bank.

Het volledige Triodos Engagement Report 2014

 

Wat vindt u van "Geld als middel tot positieve verandering"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.