Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

dossier

Zorgen voor morgen

Op welke manier heeft het eerste luik van de studie ‘Perspectief op de toekomst van onze zorg’ u geïnspireerd in uw activiteiten in de ouderenzorg? We horen graag het graag van u. De studie inspireert ons alvast om met u het gesprek aan te gaan. Hieronder leest u waarom. 

Gezondheidszorg is een prioritaire sector voor Triodos Bank en vertegenwoordigt 18,5% van de kredietportefeuille aan professionelen. Ouderenzorg neemt daar een belangrijke plaats in. We lopen in gelijke tred met de sector: vandaag financieren we vooral residentiële woonzorgcentra en tegelijkertijd houden we er als bankier rekening mee dat we staan voor ingrijpende veranderingen in de sector.

Een snel verouderende bevolking, krimpende subsidies, maar ook onze eigen verwachtingen voor onze oude dag (90% van de ouderen wil bv. zo lang mogelijk thuis blijven wonen) maken dat residentiële woonzorg in de toekomst niet langer de norm zal zijn.

We verlangen met zijn allen kwaliteit in de zorg, betaalbare zorg voor iedereen en aandacht voor de individuele wens van de oudere. En zorg die ook voor de samenleving betaalbaar blijft. In dit toekomstperspectief zullen de zorgcentra zoals we ze vandaag kennen, niet voldoen, noch in aantal bedden, noch in de woonvorm die ze bieden. Opvang in een zorginstelling zien we steeds meer als de laatste oplossing, wanneer thuis wonen onmogelijk of gevaarlijk wordt. Een daarvan is de levensloopbestendige woning.

Ons zorgmodel zal verbreden en evolueren naar een gediversifieerd aanbod waarin de zorgverlening in de eigen, aangepaste thuisomgeving een prominente plaats inneemt. De overheid geeft de richting aan. De eerste tekenen daarvan zijn al merkbaar, zoals de versoepeling in de Vlaamse wetgeving rond kangoeroewoningen, de zogenaamde woonzorgzones in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en de Waalse intergenerationele lening. Ook op lokaal niveau zien we inspanningen. Regionale en lokale beleidsmakers zien het belang van levensloopbestendig wonen al enige tijd in. Bestaande initiatieven in die richting bieden interessante inzichten.

Maar een richting is nog geen beleid. Kijken we naar de huidige steunmaatregelen, dan valt vooral de grote versnippering op, zowel geografisch als op het gebied van toegekende premies. Er is nood aan een stimulerend beleidskader voor een levensloopbestendig woonbeleid waarop de verschillende actoren op het terrein zich kunnen baseren om hun organisatie, hun ondernemingsplan op kunnen afstemmen. En dat zijn er vele.

Want de oplossingen zullen niet alleen vanuit de overheid kunnen komen. Daarvoor is de tijd en zijn de budgetten te beperkt. Het woonzorgvraagstuk kan alleen worden opgelost door transversale samenwerking tussen overheid, de mutualiteit, social profit actoren, zorg- en bouwondernemers, deskundigen en burgers.
De Nederlandse ervaring leert dat het van enorm belang is alle actoren van nabij bij de hervormingsplannen te betrekken. Een radicale koerswijziging kan zeer pijnlijk zijn voor ondernemers en hun recente investeringen. Met een gedegen overgangsperiode en -beleid vermijd je een economisch slagveld.

Dat veronderstelt een dialoog tussen zorgverleners bouwondernemers, academici, architecten, de overheid en hun financiers. En die willen we als Triodos Bank faciliteren en hiervoor nemen we concrete initiatieven waar we u graag van op de hoogte houden.

We zijn ervan overtuigd dat deze dialoog aanleiding geeft tot vernieuwende samenwerkingsverbanden.

Wat vindt u van "Zorgen voor morgen"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.