Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

duurzame actualiteit

Het Antropoceen

Het tijdperk van de menselijke impact

Het tijdperk van de menselijke impact

Tal van wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de aarde begonnen is aan een nieuw geologisch tijdperk, het Antropoceen. Een periode die gekenmerkt wordt door de – vaak negatieve – impact van de mens op klimaat, bodem en oceanen. Beleggers kunnen mee op zoek gaan naar oplossingen.

De term Antropoceen (van het Griekse anthropos, mens) werd bedacht door de Nederlandse chemicus Paul Crutzen, die de Nobelprijs kreeg voor zijn onderzoek over de ozonlaag. De term benoemt een nieuw geologisch tijdperk: het tijdperk van de mens. Hij is ervan overtuigd – en diverse wetenschappers met hem – dat de impact van de menselijke activiteiten momenteel groter is dan die van alle natuurlijke factoren samen, en dat die invloed het evenwicht van de biosfeer in gevaar brengt. Zelfs al is het nog een concept dat binnen de wetenschappelijke wereld nog definitief moet worden besproken en waar nog geen officiële erkenning voor bestaat, wordt elk van ons dagelijks toch geconfronteerd met de schade die de mens aan het milieu toebrengt. Daarom verleent Triodos Bank voorrang aan impactinvestering. Dat doet ze via de duurzame beleggingsstrategie voor beursgenoteerde bedrijven die Triodos Investment Management toepast voor zijn maatschappelijk verantwoorde investeringsfondsen (MVI), terwijl haar afdeling Triodos Private Banking hetzelfde doet voor vermogensbeheer.

Uitputting van hulpbronnen

De snelle groei van de wereldbevolking en de daaruit voortvloeiende consumptie leiden tot een uitputting van de natuurlijke hulpbronnen – als we tenminste de actuele voedingspatronen blijven volgen. Een voorbeeld: in de ontwikkelde landen is de vraag naar vlees zeer groot. Landbouwdieren worden gevoed met soja uit Zuid-Amerika, wat leidt tot massale ontbossing en de vernietiging van de natuurlijke habitats van talrijke diersoorten.

Triodos Investment Management (TIM), de beheerder van de MVI-fondsen, vraagt bedrijven om de negatieve impact van hun activiteiten te beperken. De bedreiging voor de biodiversiteit, de ontbossing, de waterschaarste en het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) maken deel uit van de analysecriteria. De voedingsmiddelenindustrie gebruikt bijvoorbeeld grondstoffen uit intensieve culturen die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit en schadelijk zijn voor de drinkwaterbronnen. In 2015 verzond TIM, samen met andere duurzame beleggers, een brief naar grote ondernemingen uit de sector met de vraag beter te communiceren over hun watermanagement. Het doel van dergelijke acties is het bedrijfsleven te sensibiliseren en ondernemingen te stimuleren om in de juiste richting te evolueren.

EEN tweede leven vOOR visnetten

In 2012 lanceerde tapijtenproducent Interface een inzamelactie van afgedankte visnetten. Dat kaderde in een ambitieus programma (‘Mission Zero’) dat elke negatieve impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu tegen 2020 moet elimineren. Tot nu toe recycleerde Interface 100 ton visnetten door ze om te vormen tot tapijtvezels. Het verschafte ook aan 55.000 mensen een bron van inkomsten. Dit experiment toont aan dat een positieve en duurzame verandering mogelijk is als economische, ecologische en menselijke belangen samengaan.

Plastic soep

De gigantische hoeveelheid tasjes, flessen en andere plastic verpakkingen die in zeeën en oceanen terechtkomt in de vorm van miljarden deeltjes wordt wel eens “plastic soep” genoemd. Dat afval veroorzaakt onherstelbare schade aan de water-ecosystemen.

8 miljoen

Volgens het magazine Time wordt jaarlijks 8 miljoen ton plastic afval in zee geloosd.

TIM zet zich in om het gebruik van plastic te beperken door ander verpakkingsmateriaal te promoten en probeert tegelijkertijd de recyclage van plastic afval te stimuleren. In het Triodos beleggingsuniversum vinden we bijvoorbeeld Tomra Systems terug, wereldleider op het vlak van de automatisering van terugname van lege verpakkingen. Dit Noorse bedrijf raamt het aantal ingezamelde drankverpakkingen op 35 miljard per jaar. Daarnaast werden ook DS Smith, ontwerper en producent van recycleerbare verpakking voor verschillende soorten producten en divers gebruik, evenals tapijtenproducent Interface (zie kader) geselecteerd voor het beleggingsuniversum.

Nucleaire dreiging

De kernbommen op Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog, kernproeven en ongevallen in kerncentrales hebben een meetbare impact op de bodem, het water en de ijskap, zelfs op grote afstand van de besmette gebieden. Na het ongeluk in Tsjernobyl bijvoorbeeld werden sporen van cesium-137, de belangrijkste radioactieve vervuiler die vrijkwam in de atmosfeer, teruggevonden in het vlees van rendieren in Noorwegen, op 2000 km van de plaats van de explosie. Op militair vlak raamde een studie uit 1991, uitgevoerd door de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) , dat ongeveer 2,4 miljoen personen wereldwijd kunnen overlijden aan kanker, die te wijten is aan de kernproeven van de grote mogendheden in de tweede helft van de 20ste eeuw.

TIM voert een nultolerantiebeleid ten overstaan van elke nucleaire technologie (zie hiernaast). De clausule werd recent uitgebreid tot financiële instellingen die bedrijven financieren die betrokken zijn bij de productie van kernwapens, zoals Boeing, Airbus of BAE Systems. Die instellingen krijgen echter een overgangsperiode zodat ze hun beleid en beleggingsportefeuilles kunnen aanpassen.

CO2-voetafdruk meten

De klimaatverandering en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven van miljoenen mensen is het duidelijkste voorbeeld van de negatieve impact van de menselijke activiteiten op het milieu. In 2015 werd in opdracht van TIM de CO2-voetafdruk van het MVI-fonds dat belegt in wereldwijde aandelen gemeten door een externe adviseur, en ook intern werd een onderzoek uitgevoerd (op basis van informatie, verstrekt door Sustainalytics ). Resultaat? De voetafdruk bleek bijna 30 % lager te liggen dan die van de MSCI World Index , een referentiepunt voor een gelijkaardige niet-duurzame belegging. Die uitmuntende prestatie is het resultaat van de uitsluiting van olie- en gasindustrieën en steenkoolcentrales uit het Triodos beleggingsuniversum, maar ook van de selectie van ondernemingen die zich inzetten voor het reduceren van hun CO2-voetafdruk, zoals drankenproducent Diageo.

Tot nu toe hebben slechts 157 internationale bedrijven gebruikgemaakt van een nieuwe methodologie, de Sectoral Decarbonisation Approach (SDA), die concrete doelen stelt voor de vermindering van broeikasgassen zodat de klimaatopwarming onder de drempel van 2°C kan worden gehouden. Dertien van die bedrijven maken deel uit van onze maatschappelijk verantwoorde investeringsfondsen, waaronder windmolenproducent Gamesa en Toyota. Begin 2016 spoorde TIM alle bedrijven uit het Triodos beleggingsuniversum aan om SDA te implementeren. In de loop van het jaar zal het de dialoog over dit cruciale thema voortzetten.

 

 

 

Nultolerantie voor kernenergie

De productie van kernenergie is een van de uitsluitingscriteria van Triodos Bank. Daarom werd ENGIE bijvoorbeeld uitgesloten uit het Triodos beleggingsuniversum. Die nultolerantie geldt eveneens voor bedrijven zoals Umicore, General Electric en Capgemini, die specifieke onderdelen of diensten leveren aan de kernindustrie. Een systematische uitsluiting geldt ook voor de producenten van nucleaire wapens en trouwens ook voor elke wapenfabrikant.

Wat vindt u van "Het Antropoceen"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

Leo D’haese 5 jaar geleden

Zeer nuttig inzichtsartikel !