Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

duurzame actualiteit

Een lagere CO2-uitstoot hangt ook af van beleggingskeuzes

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C zal de energiesector zich moeten heruitvinden en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen stoppen. Het IPCC benadrukt dat de omschakeling sneller moet om de doelstelling te halen. Door te beleggen in fondsen die investeren in hernieuwbare energie helpen ook beleggers de omschakeling naar een CO2-neutrale energiesector versnellen.

CO2-uitstoot blijf stijgen

90% van de CO2-uitstoot is het gevolg van energieproductie. Grote boosdoener zijn fossiele brandstoffen zoals aardolie en steenkool. Omdat de wereldbevolking groeit, neemt ook de vraag naar energie toen en daardoor ook de CO2-uitstoot.

De whitepaper ‘Impact investing through listed equities and bonds’ van Triodos Investment Management, fondsenbeheerder van Triodos Bank en gespecialiseerd in duurzame investeringen, benadrukt dat, als drastische maatregelen uitblijven, de uitstoot nog met 10% omhoog gaat tegen 2030 en met 25% tegen 2050.

 

“Als drastische maatregelen uitblijven, gaat de uitstoot nog met 10% omhoog tegen 2030 en met 25% tegen 2050.”

Triodos Investment Management, ‘Impact investing through listed equities and bonds’, 2018

Risico op ecologische schade groot

De directe gevolgen voor het klimaat en het leven op aarde zijn nu al voelbaar met extremere weersomstandigheden, het smelten van het poolijs en een stijgend zeewaterpeil.

De uitdaging voor de komende jaren is de doorvoering van doortastende maatregelen om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden. Dit is het absolute maximum.

Bij elk beetje meer opwarming stijgt het risico op langdurige of onomkeerbare ecologische schade.

 

Omkeer mogelijk: energie uit zon, wind en water

Een radicale verandering is nodig om ons ecosysteem in stand te houden. De spagaat tussen het terugdringen van de CO2-uitstoot enerzijds en een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen anderzijds is onhoudbaar. Het gebruik van fossiele brandstof moet versneld afgebouwd worden.

Een duurzame economie is CO2-neutraal. Om de opwarming van de aarde beheersbaar te houden, is een energiesysteem nodig dat 100% gericht is op onuitputtelijke natuurlijke bronnen, zoals energie uit zon-, wind- en waterkracht.

 

Investeren in hernieuwbare energie

Ook de keuze van investeringen speelt een rol. Via o.a. beleggingen vloeit er veel geld naar economische activiteiten. Beleggers die bewust investeren in bedrijven die oplossingen zoeken voor een CO2-neutraalenergiesysteem versnellen de transitie naar een duurzame economie.

De Socially Responsible Investment-fondsen van Triodos Bank bijvoorbeeld weren resoluut bedrijven die gelinkt zijn aan aardolie, aardgas of steenkool, maar investeren wel in bedrijven die zonnepanelen produceren, windmolens plaatsen of slimme energienetwerken ontwikkelen, Op die manier sturen de fondsen de geldstroom richting een groene economie.

 

Beleggingen met groot effect  

Elke investering heeft impact, zowel positief als negatief. Beleggingen beïnvloeden de richting waarin een industrie evolueert. Door niet enkel met een mogelijk rendement op korte termijn rekening te houden, maar ook met de ecologische en sociale winst op lange termijn sturen beleggers investeringen in de richting van een duurzame economie.

De fondsen van Triodos Bank zijn op die manier samengesteld. Enkel bedrijven die, via hun diensten, producten of beleid, concreet bijdragen aan een duurzame samenleving, én potentieel een gezond financieel rendement leveren, komen in aanmerking voor een investering.

 

Duurzaam beleggen?
Met Triodos Bank gaat u verder.

Ontdek het hier!

 

Wat vindt u van "Een lagere CO2-uitstoot hangt ook af van beleggingskeuzes"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

De Troch-Depredomme 3 jaar geleden

Ik ben daar zeker mee akkoord, maar uiteindelijk moet het hele kapitalistisch systeem “omkeren”. Er moet uitgegaan worden van een “behoeften”-economie en niet van een accumulatie-economie, waarin concurrentie en winststreven van privé-bedrijven de “spelregels” zijn. Dit systeem streeft niet enkel verkeerde doelstellingen na, het is ook enorm verspillend en het belet de juiste keuzes op maatschappelijk vlak.
Ik ben zeker bereid om u hierover, wat de te nemen technologische keuzes betreft, nadere info op te sturen.

Jan De Paep 2 jaar geleden

Zeer juist!!!

Reactie op Jan De Paep
Anna-Maria De Witte 2 jaar geleden

dit is precies waarvoor Gandhi pleitte: een plaatselijk autonome economie die aan behoeften voldoet en niet mikt op marktwinsten en hebzucht!

Sophie 7 maanden geleden

Komt de grootste CO2-uitstoot niet van de agri-cultuur? Het ontbossen voor het houden van vee en alles wat daaraan verbonden is?