Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

dossier

Controversen herhalen zich in de farmaceutische industrie

Slechts drie farmaceutische bedrijven zijn vandaag nog opgenomen in het Triodos beleggingsuniversum

Slechts drie farmaceutische bedrijven zijn vandaag nog opgenomen in het Triodos beleggingsuniversum

Niet minder dan tien farmaceutische en biotechnologische bedrijven op in totaal zeventien ‘best-in-class’ ondernemingen zijn uitgesloten uit het duurzame beleggingsuniversum van Triodos. Reden: herhaalde inbreuken op de wetgeving.

Triodos Bank beschouwt de toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, overal in de wereld, als een van de fundamentele rechten van de mens. Ze ondersteunt hiermee een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG 3), die een kader vastleggen voor een meer duurzame wereld tegen 2030. Het beleggingsbeleid van Triodos Bank in  beursgenoteerde ondernemingen, via duurzame fondsen of via duurzaam vermogensbeheer (Triodos Private Banking), past binnen deze prioriteit. Het Triodos beleggingsuniversum omvat daarom farmaceutische en biotechnologische ondernemingen die behoren tot de ‘best-in-class’ van de sector en beantwoorden aan de minimumeisen van Triodos Bank, in het bijzonder op het gebied van dierproeven en genetische manipulatie (zie kaderstuk).

De farmaceutische industrie was nooit vrij van schandalen, maar de voorbije jaren hebben tal van controversen de sector flink door elkaar geschud en zijn er vragen gerezen over zijn integriteit. Geneesmiddelenprijs, productveiligheid en corruptie: er zijn farma-bedrijven die bij herhaling de wetgeving op die gebieden schenden. Na onderzoek door Triodos Research zijn, na verloop van tijd, tien farmaceutische en biotechnologische bedrijven op een totaal van zeventien ‘best-in-class’ ondernemingen uit het beleggingsuniversum van Triodos uitgesloten. Bijgevolg telt dit universum vandaag nog slechts drie farmaceutische bedrijven: Novo Nordisk, Roche en Merck KGaA (een Duitse onderneming die niet te verwarren is met het Amerikaanse Merck & Co).

 

Productveiligheid

Bij de evaluatie van bedrijven die worden beschuldigd van verdachte praktijken op het gebied van productveiligheid wordt rekening gehouden met tal van elementen zoals het aantal betrokken personen, de onomkeerbaarheid van vastgestelde ongewenste effecten, de hoogte van de door de onderneming uitgekeerde bedragen in de vorm van boetes of bij buitengerechtelijke schikkingen, het herhaalde karakter van problemen en de houding van de onderneming tegenover deze problemen. Om een juist beeld te krijgen onderzoekt Triodos Research deze verschillende aspecten in het kader van een globale visie. Zo sluiten de experts een onderneming niet uit het Triodos beleggingsuniversum uit wanneer zaken in behandeling zijn en geen ernstige schade voor de patiënten als gevolg hebben. Het herhaalde karakter van schandalen kan dan weer wel leiden tot een uitsluiting, zoals het geval was met het Amerikaanse Merck & Co. De voorbije zeven jaar heeft deze onderneming ongeveer 5,3 miljard dollar betaald in procedures over Vioxx, een ontstekingsremmer die in 2004 van de markt werd gehaald. Merck & Co werd ervan beschuldigd de consument te hebben misleid over de veiligheid en de voordelen van dit geneesmiddel. Vioxx bleek het risico op cardiovasculaire ongevallen te verhogen en was potentieel verantwoordelijk voor 55.000 sterfgevallen in de VS. Vandaag wordt Merck & Co geconfronteerd met nieuwe polemieken over zijn vaccin tegen baarmoederhalskanker, Gardasil, dat bij sommige patiënten ernstige bijwerkingen veroorzaakte.

 

Prijsafspraken

Prijsafspraken komen in de economische wereld dikwijls voor, maar kunnen, binnen de gezondheidssector, voor tal van personen zeer schadelijke gevolgen hebben. Zo legde de Italiaanse mededingingsautoriteit in 2014 bijvoorbeeld een boete van meer dan 180 miljoen euro op aan Roche en Novartis wegens prijsafspraken ten gunste van het duurste van hun twee geneesmiddelen voor de behandeling van oogziekten. Dergelijke praktijken verhinderen sommige groepen van patiënten de toegang tot een behandeling en houden extra kosten in voor de nationale gezondheidssystemen. Novartis werd uitgesloten uit het Triodos beleggingsuniversum wegens het herhaalde karakter van dergelijke praktijken. Het betrof onder meer de vertraging waarmee ze goedkopere generische geneesmiddelen voor patiënten op de markt brengen.

 

Corruptie

Gunsten voor artsen in ruil voor het voorschrijven van een bepaald geneesmiddel zijn schering en inslag. Sommige farmaceutische bedrijven werden al verschillende keren beschuldigd van onethisch gedrag: zoals bijvoorbeeld Sanofi. Hoewel deze onderneming een streng beleid hanteerde inzake de bestrijding van corruptie, was ze betrokken bij verschillende corruptiegevallen met medische staf in China, Afrika en het Midden-Oosten. Deze onderneming komt bijgevolg niet langer in aanmerking voor een belegging in het kader van de duurzame beleggingsfondsen van Triodos Bank of het duurzame vermogensbeheer van de cliënten van Private Banking.

 

Geneesmiddelen, één uitzondering mogelijk

Triodos Bank hecht veel belang aan dierenwelzijn. Ze is dus gekant tegen dierproeven en weigert te investeren in ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke proeven zonder dat ze daar wettelijk toe verplicht zijn. Ze ondersteunt daarentegen bedrijven die duurzame initiatieven aanmoedigen zoals het Europees partnerschap voor alternatieve benaderingen van dierproeven (EPAA). Er geldt één uitzondering voor geneesmiddelen wanneer er geen betrouwbaar alternatief voor dierproeven bestaat. In dergelijke gevallen vraagt TIM niettemin van de onderneming dat ze een duidelijk beleid hanteert op basis van het principe van de 3 V’s: verminderen, vervangen of verfijnen (reduce, replace, refine). Zonder een dergelijk beleid komt een onderneming niet in aanmerking voor een investering. Triodos Bank sluit eveneens bedrijven uit die dieren genetisch manipuleren om medische doeleinden terwijl er alternatieven bestaan. Dierproeven en genetische manipulatie maken deel uit van fundamentele discussies met beursgenoteerde ondernemingen, zowel tijdens het selectieproces van de ondernemingen door Triodos Research als in de monitoringfase van ondernemingen die reeds behoren tot het Triodos beleggingsuniversum. Elk jaar selecteert Triodos Research ook een reeks thema’s die het belangrijk vindt en waarrond het de discussie wil aangaan met de ondernemingen. Op deze manier wil Triodos Research hen sensibiliseren en aanmoedigen om hun prestaties op die terreinen te verbeteren. Dit is een langdurig proces want de positieve evoluties worden soms pas jaren later zichtbaar. In 2016 waren dierproeven en genetische manipulatie twee van deze prioritaire thema’s.

Wat vindt u van "Controversen herhalen zich in de farmaceutische industrie"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

Patrick Rutten 4 jaar geleden

Blijkbaar heeft een CEO van een farmaceutisch bedrijf meer doden op zijn geweten dan de grootste maffiabaas.
Terecht dat Triodos dit soort bedrijven niet ondersteund.

Bart 4 jaar geleden

Het siert jullie en ik verwacht ook niet minder van Triodos. Doe zo voort, en verstreng zelfs nog. Nu nog een duurzaam pensioenspaarfonds en we zijn er …

Eric Collignon 4 jaar geleden

Dit is de reden dat mijn geld bij Triodos zit, bedankt!

therezy peeters 4 jaar geleden

dat het goed is dat de praktijken die heersen in de farmaceutische industrie aan de kaak worden gesteld. Financiëel belang dat voorrang krijgt op de gezondheid van zovelen! Het kan en mag niet. Enkel jammer dat deze bedrijven elders dan toch weer de nodige centjes binnenhalen.