Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Anders bankieren

Daklozen in Brussel re-integreren in de maatschappij

Interview van de oprichtster van Straatverplegers

Interview van de oprichtster van Straatverplegers

De vzw Straatverplegers helpt langdurig daklozen, in Brussel, bij hun re-integratie in de maatschappij. Emilie Meessen, een van de twee stichters van deze vzw en huidig coördinator van de vereniging, verduidelijkt haar werk op het terrein.

Welke doelstellingen heeft Straatverplegers voor ogen?

Emilie Meessen: « We beogen een duurzame re-integratie van de langdurig daklozen in Brussel.  We zijn ervan overtuigd dat we iedereen van de straat kunnen halen. Zelfs de meest kwetsbare personen die met gezondheidsproblemen of psychologische problemen kampen of die met administratieve moeilijkheden worden geconfronteerd. Om deze doelstelling te realiseren behouden we een globale visie op onze patiënten, die permanent worden opgevolgd, eerst in de straat, daarna tot ze een vast onderkomen hebben gevonden. We hebben inderdaad vastgesteld dat de verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënten niet kan worden losgekoppeld van hun huisvesting.”

Hoe gaat u tewerk?

« Ons team telt 16 medewerkers. We werken op twee niveaus: op het terrein en via ons netwerk. Onze verpleegsters en verplegers lopen de straten af op zoek naar patiënten. Tijdens onze gesprekken groeit een band en laten we de dakloze eerst weer van zijn lichaam en daarna weer van de maatschappij houden. Terzelfder tijd leggen we telefonische contacten en zetten we ons netwerk in om die persoon concreet te helpen bij zijn re-integratie. We werken bijvoorbeeld samen met Inclusio, een vastgoedmaatschappij met uitgesproken sociale ambities.
Dit is een werk van lange adem: als iemand al lang op straat leeft, geeft zijn of haar lichaam niet langer pijn- en geursignalen door. Vaak ontmoeten we mensen die gapende wonden of luizen hebben en dat niet eens schijnen te merken. Ons werk bestaat erin die mensen te helpen om zichzelf weer te ontdekken tot ze opnieuw toekomstgericht kunnen denken.”

Hoeveel personen hebt u tot dusver kunnen helpen?

“Straatverplegers helpt mensen die al 8 tot 20 jaar op straat leven en het heel moeilijk hebben. De afgelopen vijf jaar hebben we onderdak kunnen verschaffen aan 78 personen die tot dan geen enkel uitzicht op een beter leven hadden. Ons einddoel is nul daklozen in Brussel. Dakloos zijn is geen identiteit, het is een situatie van voorbijgaande aard op een bepaald moment. Gesterkt door onze ervaring op het terrein helpen we bovendien andere verenigingen zodat die stappen op andere niveaus en in andere steden kunnen ondernemen.

Dakloos zijn is geen identiteit, het is een situatie van voorbijgaande aard. Met Straatverplegers brengen we positieve energie over. We focussen op wat werkt en op mogelijke oplossingen.

Hoeveel kost het om iemand van de straat te halen?

« Iemand opnieuw onderdak bieden kost 630 euro per maand. Die som dekt de omkadering, de opvolging, de assistentie, de maatschappelijke dienstverlening en de geneeskundige bijstand. In het begin is dit duur, maar de noden van de persoon aan wie opnieuw onderdak wordt verschaft, nemen geleidelijk af. Gaandeweg hebben ze ook minder aandacht nodig. »

Hoe gaat u het ‘geld dat dankzij de spaarders van Triodos Bank is verzameld’ besteden?

Met het geld dat dankzij de spaarders van Triodos Bank wordt ingezameld, zal het team van Straatverplegers zijn acties kunnen voortzetten bij de meest kwetsbare daklozen en de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen voor:
–    de herinschrijving van mijnheer B, in het rijksregister ;
–    de uitvoering van de behandeling en nabehandeling van de heer C. en de heer S.;
–    de verkrijging van een identiteitskaart voor mevrouw C. en de heer V.;
–    de laatste stabiliseringsfase voor 5 patiënten die opnieuw een dak boven het hoofd hebben;
–    de medische behandeling van de heer H. ;
–    de verhuizing van mevrouw H. naar een nieuwe fatsoenlijke woning.

Hoe draagt uw vereniging bij tot een positieve verandering in de maatschappij in het algemeen?

« Met Straatverplegers brengen we positieve energie over. We focussen op wat werkt en op mogelijke oplossingen. We luisteren naar de dromen van de mensen. Op termijn is ons ideaal dat de maatschappij in haar geheel op haar beurt bepaalde vooroordelen zou kunnen opgeven en een ander perspectief zou kunnen bieden.”

630 EUR per maand

Met dit bedrag haalt de vzw een dakloze van de straat.

Spaar en help een dakloze op weg naar een waardig bestaan.

 

Wat vindt u van "Daklozen in Brussel re-integreren in de maatschappij"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.