Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Dossier

De andere kant van het schoolbord

Een groep ouders richten een Freinet-school op in Brussel

Een groep ouders richten een Freinet-school op in Brussel

‘De l’autre côté de l’école’, een door een groep ouders gewenste nieuwe middelbare school die voor de Freinet-pedagogie heeft gekozen, werd in een kantorengebouw in Brussel ondergebracht. Dit project is het resultaat van solidariteit, onverzettelijkheid en passie.

Eind juni heerste in de gangen een soort gezonde wedijver. Het was uiteraard het einde van het schooljaar, maar voor deze nieuwe Brusselse school evenzeer een onwaarschijnlijke etappe die werd afgerond: 80 leerlingen hadden er hun eerste stappen in het middelbaar onderwijs gezet en hun stralende glimlach was zonder meer de mooiste overwinning. Volgend schooljaar zullen ze met ongeveer honderd meer zijn en zullen nieuwe klassen worden opgericht…

Een korte terugblik. In 2010 speelde een handvol ouders met de idee om een school op te richten die hun kinderen zou toelaten hun schooltijd na het lager onderwijs in een Freinet-school voort te zetten. De Freinet-pedagogie, gebaseerd op de idee dat kennis en scholing moeten verankerd zijn in de ervaring van het kind, berust op waarden zoals vertrouwen in jezelf, zelfstandigheid en burgerengagement. “Enkele jaren eerder was dit project ondenkbaar geweest omdat de wettelijke norm om een nieuwe middelbare school te mogen openen, 450 leerlingen was. Het alsmaar schrijnender tekort aan plaatsen in de Brusselse scholen en de evolutie van de mentaliteit hebben in ons voordeel gespeeld”, zo benadrukt Benoît Senden, een van de oprichters van de vzw ‘De l’autre côté de l’école’ (ACE), die in het leven werd geroepen om dit project uit te voeren.

Een klein team geeft zich elke dag volledig

Vier jaar titanenarbeid, politieke onderhandelingen en dagelijkse inspanningen. Om de school te laten erkennen, het akkoord te verkrijgen van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen, een voldoende ruime locatie te vinden, de renovatie- en ontwikkelingswerken uit te voeren (met de steun van vrijwillige ouders), het noodzakelijke (bij voorkeur gerecycleerde) meubilair samen te brengen, het onderwijskorps samen te stellen (momenteel 13 leerkrachten) en de nieuwe medewerkers op te leiden in de Freinet-pedagogie. “Sinds de start van het project wordt, diep over het stuur gebogen, aan 100 per uur gefietst”, grapt Brigitte Simonet, bestuurder van ACE, die het project heeft opgestart en haar uren vrijwilligerswerk al lang niet meer kan tellen.

De school is ondergebracht in hartje Oudergem, in een kantorencomplex dat langzaam leegstroomt. Om deze aankoop te financieren heeft de vzw een Europese aanbesteding voor financiële diensten uitgeschreven die door Triodos bank werd binnengehaald. Die bank heeft ook een lening toegekend voor de belangrijkste werkzaamheden, meer bepaald op het vlak van de veiligheid. “‘De l’autre côté de l’école’ ligt ons na aan het hart omdat de waarden van die school heel dicht bij de onze liggen. Het is onze bedoeling om de ontwikkeling van de school te blijven ondersteunen”, aldus Laurent Guyaux, Credit Manager bij Triodos Bank. “We zijn bijzonder tevreden over het engagement van Triodos, die ons niet alleen het beste aanbod heeft gedaan, maar ook aan al onze wensen voldoet. Deze interactie op menselijk vlak is voor ons van primordiaal belang”, besluit Benoît Senden.

Triodos focust op opleidingssector

Op 1 januari 2015 telde Triodos Bank 57 kredietcliënten in de opleidingssector en bedroeg de kredietportefeuille 43 miljoen euro. De opleiding behoort tot de belangrijkste sectoren die door de bank worden gefinancierd omdat die een positieve impact op de samenleving heeft. Naast de aankoop van de gebouwen financiert Triodos Bank ook renovatiewerken die een vermindering van het energieverbruik tot doel hebben. “Minder werkingskosten betekent meer geld voor het pedagogisch project”, argumenteert Credit Manager Laurent Guyaux.

Scholen met een niet-traditionele pedagogie vertegenwoordigen momenteel 30% van de kredietdossiers in de onderwijssector. “Voordat de nieuwe reglementering op overheidsopdrachten in 2013 van kracht werd, financierden we uitsluitend dit type scholen, die ons omwille van filosofische affiniteit spontaan benaderden. Vandaag de dag mikken we eveneens op traditionele scholen, gaande van de financiering van energiebesparende werkzaamheden tot de vervanging van verouderd sanitair, over de bouw van een turnzaal of nieuwe ateliers en labo’s voor de ‘technische’ tak van een middelbare school.”

Freinet school Brussel

Wat vindt u van "De andere kant van het schoolbord"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.