Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Dossier

Duurzaamheid onder de loep

De dilemma's van duurzame kredieten of beleggingen.

De dilemma's van duurzame kredieten of beleggingen.

Voor Triodos Bank is geld een middel om positieve veranderingen mogelijk te maken, en de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Maar wat is duurzaam, en wat niet? Of het nu om kredieten of beleggingen gaat,  het antwoord is niet altijd zwart-wit. Tussen beide extremen ligt een grijze zone, met tal van dilemma’s …

Triodos Bank maakt een verantwoord, doordacht gebruik van het geld van haar spaarders en verleent enkel kredieten aan lokale ondernemers en organisaties met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. Daarnaast biedt de bank duurzame beleggingsfondsen en vermogensbeheer aan voor wie op een maatschappelijk verantwoorde manier wil beleggen op de beurs. In beide gevallen is de selectie cruciaal. Wat financieren we wel, en wat niet? Welke bedrijven laten we toe in fondsen en beleggingsportefeuilles, en welke niet? Die keuzes zijn niet altijd eenvoudig. Zoals iedereen staat ook uw bankier wel eens voor dilemma’s.

20%

In 80% van de kredietaanvragen bij Triodos Bank is het snel duidelijk of een project al dan niet een duurzame meerwaarde heeft. In de overige 20% is een grondigere analyse nodig. Daarna krijgt gemiddeld 1 op de 5 van de kredietaanvragen groen licht.

Het kredietmechanisme

De hoofdactiviteit van Triodos Bank is kredietverlening, bijvoorbeeld aan hernieuwbare energieproducenten, ziekenhuizen, theaters, scholen, duurzame bouwprojecten of sociale werkplaatsen. De bank onderscheidt zich door altijd eerst te bekijken of een project een duurzame meerwaarde heeft. Pas daarna volgt de klassieke analyse van het financiële risico. “In 80% van de kredietdossiers is ons standpunt vanaf het begin duidelijk. De overige 20% bevindt zich in een grijze zone. Die dossiers moeten we dus grondiger bekijken. Ook daarin verschilt onze manier van werken van die van onze collega’s”, vertelt Quentin de Crombrugghe, het hoofd van de kredietafdeling. De ‘moeilijkere’ dossiers worden eerst bestudeerd door het First Assessment Committee. Daarin zitten medewerkers van verschillende afdelingen, die onderzoeken of het project past binnen de waarden en de missie van Triodos Bank. Gemiddeld één dossier op de vijf krijgt groen licht van het comité. “Het is dus heel goed mogelijk dat een dossier met uitstekende financiële vooruitzichten toch geen krediet krijgt.”

Het volledige plaatje

“Het comité haalt er vrij snel de gevallen van groene marketing of greenwashing uit waarmee bedrijven zich een duurzaam imago willen aanmeten. Zo kregen we een aanvraag om een elektrisch wagenpark te financieren van een bedrijf dat actief is in … de petrochemie.” Het is met andere woorden van belang om altijd het volledige plaatje te bekijken. Een ander voorbeeld: “Een landbouwbedrijf vroeg een krediet om zonnepanelen te plaatsen op de daken van zijn hangars. Het ging om een boerderij die aan industriële, intensieve landbouw doet. Het enige doel van de zonnepanelen was een hogere rentabiliteit. Het comité kon dus geen groen licht geven.”

Het gemiddelde bedrag dat ondernemers lenen bij Triodos Bank België (eind 2014).

Ook grote zonneparken die op de grond geïnstalleerd worden, vragen extra aandacht. Grégory Corbeau, Sector Head of Renewable Energy & Project Finance: “We gaan altijd na of dergelijke installaties geen landbouwteelt in het gedrang brengen. Dan financieren we ze niet. Als de grond bijvoorbeeld te droog of onvruchtbaar is voor landbouw, kan het wel. In Frankrijk cofinancierden we trouwens een installatie van 126 hectare op een terrein dat net grondig vervuild was door de kunstmest van intensieve landbouw. Nu daar zonnepanelen staan, kan de kwaliteit van het grondwater zich opnieuw herstellen.”

En wat te denken van een aanvraag van een privékliniek die gespecialiseerd is in plastische chirurgie? Quentin de Crombrugghe: “Als het om reconstructieve chirurgie zou gaan (na ernstige brandwonden of verkeersongevallen bijvoorbeeld), was het dossier zeker in aanmerking gekomen. Maar het ging louter om ‘schoonheidsoperaties’, dus zijn we niet ingegaan op de aanvraag.” “We hebben echter geen oogkleppen op. We denken ook voortdurend na over nieuwe sectoren om onze kredietportefeuilles in de toekomst verder te diversifiëren”.

“Gevallen van greenwashing waarmee bedrijven zich een duurzaam imago willen aanmeten, halen we er snel uit.”

Quentin de Crombrugghe, hoofd van de kredietafdeling

Duurzaamheid bij multinationals

Een heel ander type activiteit dan de kredietverlening, is die van de beleggingen. Triodos Bank gebruikt het geld van spaarders niet voor speculatieve doelen en belegt niet voor eigen rekening op de beurs. Wel biedt de bank duurzaam vermogensbeheer en een aantal duurzame beleggingsfondsen aan, zogeheten SRI-fondsen, wat staat voor ‘Socially Responsible Investing’. Ook die activiteit is een middel om positieve veranderingen teweeg te brengen, door grote beursgenoteerde bedrijven aan te moedigen om beter te presteren op het vlak van duurzaamheid. Want inspanningen op dat niveau hebben meteen een heel concrete en grote impact. In totaal zijn er zo’n 300 bedrijven geselecteerd die in aanmerking komen
voor de Triodos-fondsen en -portefeuilles. Aan die selectie gaat een uitgebreid onderzoek vooraf dat in handen is van Triodos Research, gevestigd in het hoofdkantoor in Nederland. Ton Rennen, duurzaamheidsanalist bij Triodos Research: “Met onze fondsen beleggen we natuurlijk graag in bedrijven die producten leveren die een directe bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld op het vlak van energie, medische diensten of waterzuivering. Maar we willen ook in die bedrijven investeren die op een duurzame manier klassieke producten en diensten aanbieden. De selectie gebeurt in 3 stappen. Naast eigen onderzoek doen we een beroep op Sustainalytics, een internationaal onderzoeksbureau dat duurzaamheidsanalyses maakt voor de financiële sector, en waarvan Triodos Bank een van de aandeelhouders is. Ook veel ngo’s verzamelen en publiceren informatie over arbeidsomstandigheden, milieuverontreiniging en dergelijke.

Kritische vragen van klanten

Informatie levert meestal echter geen volledig zwart-witbeeld op, zodat analisten voor dilemma’s worden geplaatst. Ton Rennen: “We leven in een wereld waarin alles snel evolueert, en van ons wordt verwacht dat we steeds de vinger aan de pols houden en bovenop driejaarlijkse beoordelingen ook tussentijdse evaluaties maken van bedrijven.” Het team krijgt ook regelmatig vragen van klanten. Velen reageren bijvoorbeeld verbaasd wanneer ze zien dat BMW in de selectie zit. Binnen de autosector scoort BMW echter heel goed, zowel op sociaal en ecologisch vlak als op het vlak van goed bestuur. Enkele voorbeelden zijn de ambitieuze politiek die BMW voert om CO2-uitstoot te reduceren, en de grote ambities voor de nieuwe elektrische en
hybride modellen.

5702

Eind juni 2014 bankierden er 5.702 professionele klanten bij Triodos Bank België (ondernemers, verenigingen en ngo’s).

Een andere verrassing was de verwijdering van Solvay uit de selectie. De reden was de overname van een bedrijf dat chemicaliën levert voor de winning van schaliegas, wat bijzonder schadelijk is voor het milieu. Recent viel Google hetzelfde lot te beurt, na de overname van bedrijven die robots ontwikkelen die in oorlogssituaties kunnen worden ingezet. Triodos Research stelde hierover meermaals vragen, maar Google heeft geen schriftelijke garanties willen geven dat de machines enkel voor niet-militaire doelen gebruikt zouden worden.

Het belang van dialoog

Ook de selectie van H&M doet wel eens wenkbrauwen fronsen, aangezien het bedrijf vaak in de media komt wanneer het gaat over slechte arbeidsomstandigheden. Ton Rennen: “Zoals vrijwel alle textielbedrijven produceert H&M hoofdzakelijk in lageloonlanden, maar H&M waakt daar wel degelijk over de arbeidsomstandigheden, in tegenstelling tot veel concurrenten die voor de snelle winst gaan. Bij incidenten reageert het bedrijf snel en goed. H&M weet dat het voortdurend in de gaten wordt gehouden en communiceert open.”

Die open communicatie is voor Triodos Research heel belangrijk. Dat lag vroeger bijvoorbeeld moeilijker bij Colruyt, een voortrekker op het vlak van duurzaamheid. “Dat is een mooi voorbeeld van een dilemma. Colruyt functioneert nog grotendeels als een familiebedrijf, wat
wil zeggen: hard werken, maar weinig rapporteren. Terwijl wij wel informatie nodig hebben om een objectief en controleerbaar oordeel te vormen. Ondertussen is het verbeterd en hebben we Colruyt geselecteerd.”

Het werk van Triodos Research kreeg trouwens al meermaals een mooie erkenning tijdens de Belgische Fund Awards: al vijf jaar op rij bleek uit een onafhankelijke analyse dat de Triodos-fondsen de meest duurzame SRI-fondsen zijn op de Belgische markt. Kortom, of het nu om beleggingen of kredieten gaat, Triodos Bank baseert haar keuzes op een rigoureuze aanpak, zeker bij complexere vraagstukken.

Wat vindt u van "Duurzaamheid onder de loep"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.