Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

dossier

Een duurzame visie op gezondheidszorg

Hoe pakken we de uitdagingen van de gezondheidszorg aan?

Hoe pakken we de uitdagingen van de gezondheidszorg aan?

Ons systeem van gezondheidszorg geldt als een van de beste van Europa, maar staat tegelijk voor grote uitdagingen. Hoe pakken we die aan? Met meerdere oplossingen tegelijk, waarvan sommige door de patiënten zelf bedacht zijn.

Gezondheidszorg heeft een grote impact op onze economie en maatschappij. De lopende uitgaven voor deze sector bedragen 45 miljard euro, ofwel meer dan 10% van het bruto binnenlands product (BBP)1. Ter vergelijking: in 1970 ging slechts 3% van ons nationaal inkomen naar gezondheidszorg. Volgens het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) zorgde de gestage groei van de uitgaven voor gezondheidszorg voor een toename van de levensverwachting in België met 5,9 jaar voor mannen en 4,5 jaar voor vrouwen in 40 jaar tijd (1970-2010).

“Gezondheidszorg draagt slechts voor 20 tot 25% bij tot de toename van onze levensverwachting”, nuanceert Jean Hermesse, algemeen secretaris van de Christelijke Mutualiteiten en voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College. “Onderwijs, leefmilieu, woonplaats, voeding, verkeersveiligheid en sociale cohesie hebben een veel grotere invloed op onze gezondheid. Bijgevolg levert het onze gezondheid onvoldoende op als we teveel in gezondheidszorg zouden investeren ten koste van de andere beleidsdomeinen. Wel is het zo dat de toewijzing van de middelen niet optimaal gebeurt: zo gaan bijvoorbeeld te weinig middelen naar chronische ziekten en preventie.

“Gezondheidszorg draagt slechts voor 20 tot 25% bij tot de toename van onze levensverwachting. Onderwijs, leefmilieu, woonplaats, voeding, verkeersveiligheid en sociale cohesie hebben een veel grotere invloed op onze gezondheid.”

Jean Hermesse, algemeen secretaris van de Christelijke Mutualiteiten en voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College

Pioniersrol

Voor deze waarnemer vanop de eerste rij nam de professionalisering van de gezondheidszorg de laatste twee decennia een hoge vlucht. Zowel op het vlak van het beheer van de instellingen, de organisatie van de gezondheidszorg als op het vlak van de kwaliteitsevaluatie.

De huidige hervorming van de ziekenhuissector die doorgevoerd wordt door minister Maggie De Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maakt deel uit van deze logica. Ons gezondheidszorgsysteem is van een hoogstaand niveau en zeer toegankelijk maar staat vandaag voor grote uitdagingen zoals de vergrijzing van de bevolking, de toename van chronische ziekten, de technologische innovaties en de toename van sociaaleconomische ongelijkheid. Uitdagingen die alle betrokken actoren verplichten op zoek te gaan naar innoverende en duurzame oplossingen. Econoom Philippe Defeyt van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling plaatst hier wel een kanttekening bij:

“De complexiteit van onze instellingen maakt diepgaande hervormingen moeilijk. Het feit dat acht ministers bevoegd zijn voor aan gezondheidszorg gerelateerde materies leidt regelmatig zelfs tot een impasse.”

Philippe Defeyt, econoom bij het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Jan Depoortere

Jan Depoortere, Senior Credit Manager Social Profit bij Triodos Bank.

Bij de zesde staatshervorming werd nl. 17% van het RIZIV-budget overgeheveld naar de deelstaten – zowat 5 miljard euro – toegekend aan gezondheids- en personenzorg.

Dit zet echter geen rem op nieuwe initiatieven, aldus Jan Depoortere, Senior Credit Manager Social Profit bij Triodos Bank. Hij wijst op twee grote ontwikkelingen in de sector van de gezondheidszorg sinds Triodos zich begin jaren 90 in België vestigde. “Enerzijds hebben de burgers genoeg van het oude, ‘paternalistische’ overheidssysteem, waarbij hen een bepaald type zorgmodel of instellingen opgelegd wordt. Dit zien we vooral bij de zorg voor personen met een handicap. Anderzijds zien de burgers zich door de bezuinigingen die vooral bepaalde domeinen van de gezondheids- en personenzorg treffen, genoodzaakt nieuwe oplossingen te ontwikkelen vanop het terrein zelf.”

Triodos Bank ondersteunt al 25 jaar de nieuwe ontwikkelingen in de sector van de gezondheidszorg door de financiering van projecten die focussen op welzijn, sociale inclusie en duurzaamheid (onder andere op het vlak van vastgoed). Eind 2017 was deze sector goed voor een totaalbedrag aan toegekende kredieten van meer dan 256 miljoen euro, ofwel 17% van de totale kredietportefeuille van Triodos Bank in België.

“Wij willen hier een pioniersrol vervullen, zoals we dit destijds ook gedaan hebben voor hernieuwbare energie. Zo hebben wij als eerste bank een wijkgezondheidscentra gefinancierd. Een keuze die enige risicobereidheid vraagt omdat de nieuwe initiatieven die we steunen niet altijd op overheidssteun kunnen rekenen”, aldus Jan Depoortere.

tekst Chantal Samson

Lees ook:

 

Op zoek naar financiering?

Bezoek onze site of spreek rechtstreeks met onze experts via e-mail op credits@triodos.be of telefonisch 02 548 28 10

 

 

Wat vindt u van "Een duurzame visie op gezondheidszorg"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

hans mous 3 jaar geleden

Ik vind dit een langetermijn visie. Iets wat ik doorgaans mis in ons beleid! Bravo!

THIJS J 3 jaar geleden

Maak Begie terug bestuurbaar 8 Mnisters voor gezondheidszorg??? Heel het poliek bestel moet gesaneerd worden – 70 % met bekwame mensen , die zorgen voor eerlijke fiscaliteit
vb Tax-schift netto pensioen + 25€ , maar BV – 25 = geen meer koopkracht want belastingen nemen dit terug — wij zijn geen snullen gelijk de dik betaalde politiekers met verschillende inkomsten !!!
vb vorige verkiezingen politieke partijen ” aan pensioenleeftijd wordt niet geraakt 65 j na 6 maanden wordt dit 67 jaar en dit terwijl politiekers gaan rentenieren met premies van 400 000 € en andere gepikte voordelen
Vriendelijke groeten VADER van gehandicapte zoon welke spijtig genoeg na 6 jaar ” vele zorgen ” overleden is

Jean-luc Vanderlinden 3 jaar geleden

Als Arts-homeopaat en kind aan huis bij een privaat woonzorgcentrum (ouders hebben dit opgericht en werd tot voor kort geleid door mijn broer) wil ik bovenstaand bericht nuanceren.
We hebben inderdaad de illusie dat ons gezondheidssysyteem bij de beste van Europa en wereld hoort.
Nochtans slikken we de meeste pillen ter wereld, zijn er bijna nergens meer depressies en zelfmoorden, liggen onze ziekenhuizen altijd vol en hebben we het hoogst aantal artsen per inwoner (en dit zijn er nog te weinig) en doen 1 op 5 van de artsen burn-out of aanverwante klachten…
Er is duidelijk iets grondig mis met onze gezondheidszorg maar blijven hardnekkig in dezelfde richting kijken en denken.
Geneesmiddelen genezen niet (alleen in Belgie worden ze zo genoemd, elders heten ze ‘medicijn’, ‘medicament’ of ‘drug’), ze onderdrukken. Dit is zonder twijfel zeer nuttig en levensreddend in acute situaties, maar creëren ziekte wanneer chronisch toegediend.
Wat de investering in vastgoed betreft, ik hoop dat dit niet doelt op de grote groepen die bejaardentehuizen opkopen, opsplitsen in uitbating en vastgoed en zo grote winst halen uit de hoge huurprijzen die de uitbating moet betalen aan de vastgoedfirma, waardoor het verblijf in een bejaardentehuis alsmaar duurder wordt.
Geneeskunde en gezondheidszorg is helaas big business geworden. En mijns inziens dus een te mijden produkt in de beleggersportefeuille van een duurzame en ecologische bank.