Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Ontmoeting

Een huis voor kwetsbare jongeren

In Charleroi verleent AJMO hulp aan jongeren uit heel arme, kwetsbare milieus. Met tal van projecten werkt de organisatie aan hetzelfde doel: familiebanden herstellen en jongeren opnieuw hun plaats helpen vinden in de samenleving. Een gesprek met directeur Vincent Léonard.

Tussen alle kantoorgebouwen lijkt het gebouw van AJMO (Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert) in Charleroi eerder een gewone gezinswoning. En hoewel er geen gezin woont, zijn er wel al heel wat gezinnen en families langsgekomen. De teams die er werken zijn gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren in ‘open milieu’ (anders gezegd: niet in een gesloten instelling). “We volgen jongeren met moeilijkheden op, individueel of in gezinsverband. We helpen hen uiteenlopende problemen oplossen, of die nu te maken hebben met de relatie met hun ouders, het afbreken van studies of huiselijk geweld”, legt directeur Vincent Léonard uit. Naast luister- en oriëntatiebijeenkomsten (om te bekijken of andere diensten mogelijk beter kunnen helpen) heeft AJMO zelf heel veel projecten opgezet om kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar op te vangen. De module ‘Aire de familles’ is bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

Samen ontspannen

“Elke dinsdag organiseren we activiteiten: knutselen, kooklessen, culturele activiteiten, uitstapjes in de natuur … Via dergelijke speelse uitwisselingen helpen we kinderen en ouders om samen plezier te beleven. Er is ook altijd een educatief aspect, want spelen is een uitstekende manier om regels bij te brengen. Zo leren ze bijvoorbeeld samen te eten zonder spanningen of conflicten. Ook de ouders leren hoe ze respect kunnen afdwingen zonder te schreeuwen, of hoe ze een vast slaapritueel kunnen gebruiken als hulpmiddel. Kleine dingen die een enorm hefboomeffect kunnen hebben. Bovendien kunnen we zo het isolement doorbreken waarin families die in extreme armoede leven maar al te vaak terecht zijn gekomen.”

We moeten onszelf niet voor de gek houden. Jong zijn in Charleroi is moeilijker dan elders want de bevolking is nog altijd extreem arm.

– Vincent Léonard, AJMO

Perspectieven creëren

Het project ‘Mille lieux de jeux… milieu de vie’, voor de leeftijdsgroep van 7 tot 11 jaar, past in diezelfde filosofie en laat kinderen kennismaken met sportieve of culturele activiteiten. “Om de week op woensdagmiddag laten we ze proeven van vrijetijdsactiviteiten waar ze normaal niet snel mee in aanraking komen. Het opzet is dubbel. Enerzijds kinderen er bewust van maken dat die activiteiten hen goed kunnen doen. Anderzijds de ouders erbij betrekken, zodat ze beseffen dat hun kinderen er nood aan hebben om zich ook buiten de familiekring te ontwikkelen. Na een jaar proberen we te zorgen dat de kinderen de activiteit voortzetten als een natuurlijke onderdeel van hun familiedynamiek.”

In het programma ‘Réalisateur en herbe’ krijgen tieners de gelegenheid om een kortfilm te regisseren en het kortfilmfestival ‘Festival du clap d’or’ te organiseren, in samenwerking met jeugdhuizen en onderwijsinstellingen uit de regio Charleroi. Een succesverhaal dat binnenkort wordt overgenomen in het Franse Rijsel.

Bijna een gezinswoning …

Kopen of verhuizen, dat was de keuze waar AJMO vijf jaar geleden voor stond. “De eigenaar wilde verkopen en wij wilden hier niet weg, want dit huis is perfect gelegen, vlakbij de scholen”, legt Vincent Léonard uit. “Uit persoonlijke overtuiging ging ik aankloppen bij Triodos Bank, die ons een krediet verleende voor de aankoop van het huis.” Sindsdien heeft het gebouw op nummer 29 van de Rue Willy Ernst al heel wat hoognodige renovaties doorgemaakt. Binnenkort krijgt het een groen dak met een terras en gemeenschappelijke moestuintjes. De perfecte ruimte om gezellig samen te zijn en nog meer activiteiten te ontwikkelen voor de jongeren uit de regio.

Vrijwilligerswerk

De actie ‘Solidarcité’ richt zich ten slotte tot jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) die niet goed weten welke richting ze aan hun leven willen geven. “We geven hen de mogelijkheid om een jaar lang op vrijwillige basis allerlei diensten aan de gemeenschap te verlenen, afgewisseld met verschillende opleidingsperioden. Het gaat bijvoorbeeld om kleine klussen, of hulp voor mensen met een handicap. Via dergelijke contacten met andere milieus leren ze nadenken over hun eigen situatie. Dat stimuleert een groeiproces, en de ontwikkeling van een gevoel van eigenwaarde”, benadrukt Vincent Léonard. Het ontbreekt dus niet aan projecten, maar obstakels zijn er ook genoeg. Bijvoorbeeld het eeuwige geldtekort, maar ook de moeilijkheid om in te spelen op alsmaar complexere situaties. “Het valt niet mee om een positieve toekomst te zien wanneer je werkt met jongeren waarvan een groot deel bijna aan de rand van de psychiatrie staat. We hebben te maken met gebroken gezinnen en heel veel ‘beschadigde’ kinderen met een enorme nood aan affectie. Bovendien moeten we vaak ook nog een oplossing vinden voor het feit dat de jeugdhulpdiensten overbelast zijn.” Als je met de rug tegen de muur staat, blijft er maar één optie over: vooruit gaan …

De bank die met je geld iets goeds doet

Triodos Bank is de enige bank in België die duurzaam en transparant bankiert. Met je spaargeld financiert Triodos Bank enkel organisaties en bedrijven die ondernemen met respect voor mens en milieu.

Al onze producten combineren een financiële opbrengst met een maatschappelijk rendement. Of je nu spaart, belegt of een Triodos woonkrediet kiest.

Ontdek wat Triodos Bank biedt.

Wat vindt u van "Een huis voor kwetsbare jongeren"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.