Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

anders bankieren

Triodos Research in dialoog met ondernemingen

Geduld loont

Geduld loont

Triodos Research voert al jarenlang een dialoog met ondernemingen waarin geïnvesteerd wordt of geïnvesteerd zou kunnen worden door de duurzame beleggingsfondsen (beheerd door Triodos Investment Management) en het particuliere vermogensbeheer (beheerd door Triodos Private Banking). Het doel van die dialoog is de betrokken ondernemingen aan te moedigen een duurzamer beleid te ontwikkelen. Het is een – soms slepend – langzaam proces, maar de inspanningen werpen uiteindelijk vaak hun vruchten af.

Geduld loont: met deze wijsheid in het achterhoofd tonen de experts van Triodos Research (TR) zich buitengewoon volhardend in hun benadering van beursgenoteerde ondernemingen. Sommige van die ondernemingen maken al deel uit van het Triodos Beleggingsuniversum, andere komen er mogelijk voor in aanmerking. Een voorbeeld? In 2015 kondigde het Nederlandse bedrijf DSM zijn voornemen aan om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in zijn energiemix te verhogen. TR praat al sinds 2007 met het bedrijf over die problematiek. De nieuwe strategische ontwikkeling is dus positief en uiterst welkom.

Wapens: prioriteit in 2015

In het Engagementverslag 2015, zet TR de vorderingen van het vorige boekjaar op een rij. In 2015 was het voornaamste discussiepunt de wapenindustrie (TR contacteerde hierover 34 bedrijven, tegenover 16 in 2014). In haar minimumeisen en uitsluitingen heeft Triodos Bank een nultolerantiebeleid ten aanzien van wapenfabrikanten, maar ook ten aanzien van banken die financiële betrekkingen onderhouden – in de vorm van kredieten of beleggingen door intern beheerde fondsen – met bedrijven die controversiële wapens fabriceren (antipersoonsmijnen, clusterbommen, biologische en chemische wapens). In 2015 onderzocht TR 15 financiële instellingen op hun betrokkenheid bij die sector. Dertien van hen waren bereid de vragen te beantwoorden en één beantwoordde een deel ervan. In het licht van de resultaten van dat onderzoek besloot TR zijn standpunt inzake wapens te verharden en de toepassing van het nultolerantiebeleid uit te breiden naar alle beleggingsproducten aangeboden door financiële instellingen, met inbegrip van fondsen van derden. De financiële instellingen die deel uitmaken van het Triodos Beleggingsuniversum krijgen drie jaar de tijd om hun beleid aan te passen aan de nieuwe norm.

De 34 contacten die TR in 2015 had met bedrijven over hun betrokkenheid bij de wapenindustrie leidden tot een verstrenging van de minimumeisen en uitsluitingen van Triodos Bank.

De 34 contacten die TR in 2015 had met bedrijven over hun betrokkenheid bij de wapenindustrie leidden tot een verstrenging van de minimumeisen en uitsluitingen van Triodos Bank.

Fundamentele arbeidsrechten

Een ander regelmatig terugkerend onderwerp is dat van de rechten van werknemers (22 directe contacten met betrokken bedrijven in 2015). Samen met andere beleggers richtte TR bijvoorbeeld meerdere brieven aan zeven textielbedrijven die betrokken waren bij het Rana Plaza-ongeval: Adidas, Carrefour, Gap, H&M, Inditex, Marks & Spencer en VF Corp. Toen dat naaiatelier in Bangladesh in 2013 instortte, kostte dat het leven aan meer dan duizend werknemers. Rana Plaza groeide uit tot symbool van de vaak betreurenswaardige werkomstandigheden in de textielsector. TR sprak daarover onder andere de groep Inditex (o.a. van de kledingmerken Zara, Mango, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear) aan. Het concern wees erop dat het niet alleen aanzienlijke geldbedragen geschonken had aan het Rana Plaza Fund (het steunfonds dat na de ramp in het leven was geroepen), maar bovenal aan een proefproject werkt om de gezondheid en veiligheid van de werknemers in zijn toeleveringsketen te verbeteren. Ook belooft het toe te zien op de vrijheid van vereniging van de Bengaalse werknemers.

Dierproeven

Nog zo’n thema dat al jaren op de agenda van TR staat. Dierproeven waren in 2015 het voorwerp van 21 gerichte acties (tegenover 34 in 2014). Al die acties vonden plaats tijdens de fase waarin de ondernemingen werden beoordeeld in verband met een mogelijke toetreding tot het Triodos Beleggingsuniversum. Een van de gecontacteerde bedrijven was Integra LifeSciences (3.300 werknemers in de wereld). Het Amerikaanse bedrijf werd uiteindelijk niet geselecteerd, omdat het de vragen van TR niet had beantwoord. In november 2015 nam Integra LifeSciences echter zelf contact op met TR met het voornemen om na de overname van TEI Biosciences zijn beleid inzake dierlijk welzijn aan te passen. TR zal het document bestuderen en eventueel zijn standpunt herzien.

Klimaatwijziging op de agenda voor 2016

Naast sectoranalyses (die om de drie jaar worden herzien) en actuele vragen stelt TR elk jaar de grote lijnen van zijn engagementbeleid vast. In 2016 ligt, in het verlengde van COP21 in Parijs, het accent op de klimaatwijzigingen en de inspanningen die de bedrijven op dat punt moeten leveren. In december 2015 richtte TR hierover een brief aan de 110 bedrijven waarin de SRI fondsen beleggen.
Zij werden uitgenodigd hun strategie inzake klimaatbescherming bekend te maken, doelstellingen uit te stippelen in overeenstemming met de in Parijs ondertekende internationale klimaatovereenkomst en hun doelstellingen en vorderingen die jaar na jaar gemaakt worden, openbaar te maken.

Conflictmineralen: een lange strijd

Sinds enkele jaren zet TR zich, zij aan zij met andere beleggers, in voor een verantwoord inkoopbeleid met betrekking tot mineralen die afkomstig zijn uit conflictgebieden, in het bijzonder de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Zo namen de TR-experts in mei 2015 deel aan het 9de Forum van de OESO voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen. Verder heeft TR er, samen met andere Europese en Amerikaanse investeerders, in een gemeenschappelijke verklaring bij het Europees Parlement op aangedrongen dat het zich harder opstelt inzake conflictmineralen. Intussen hebben de Europese parlementariërs zich daadwerkelijk uitgesproken voor een verplichte certificatie van Europese importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud. Bovendien wil het Europees Parlement dat de fabrikanten van consumentenproducten die mogelijk conflictmineralen gebruiken, moeten bekendmaken welke maatregelen zij nemen om de risico’s in hun toeleveringsketen te identificeren en aan te pakken. De laatste onderhandelingsronde tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement vindt momenteel plaats, maar het zal naar verwachting nog tot eind dit jaar duren alvorens de definitieve wettekst kan worden goedgekeurd.

Verdediging van de rechten van werknemers blijft eveneens een ‘hot topic’ in 2016, en dan vooral het recht op een behoorlijk salaris en het tegengaan van excessieve beloning van de topmanagers.

TR neemt de minimumeisen regelmatig onder de loep. “Wij hebben momenteel geen uitsluitingscriterium voor de diversiteit in de raad van bestuur van een onderneming,” aldus Rosl Veltmeijer, verantwoordelijke van Triodos Research. “Vorig jaar stuurde TR een brief naar verscheidene bedrijven over de kwestie, hetgeen in 2015 tot een uitgebreide gedachtewisseling leidde. In navolging van die inspanningen onderzoeken wij de relevantie van een norm inzake de evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de toezichthoudende instanties.” Wordt vervolgd!

 

Engagementbeleid en beleggingscriteria

Regelmatig neemt Triodos Research contact op met een bedrijf om het naar zijn standpunt over een bepaald onderwerp te vragen. Deze dialoog brengt de betrokken onderneming er soms toe haar prestaties inzake duurzaamheid te verbeteren. Maar de verzamelde inlichtingen helpen TR ook na te denken over de eigen beleggingscriteria. Die worden inderdaad regelmatig herzien en vaak nog versterkt, zoals bij de verstrenging van de criteria inzake wapens.

 

Wat vindt u van "Triodos Research in dialoog met ondernemingen"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

H.Somsen 5 jaar geleden

prima

Jozef Messiaen 4 jaar geleden

Positief!

Meetbare duurzaamheid van bedrijven 4 jaar geleden

[…] Inge Wallays: “Triodos Investment Management publiceert jaarlijks zijn Engagement Report. Dat illustreert de dialoog die Triodos aangaat met bedrijven over hun engagement op vlak van duurzaamheid.” (Lees hierover meer in het artikel Triodos Research in dialoog met ondernemingen.) […]