Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

ontmoeting

Côte-à-Côte stimuleert de autonomie van personen met een motorische beperking

Een groepswoning die altijd bruist van leven en goed humeur

Een groepswoning die altijd bruist van leven en goed humeur

In Louvain-la-Neuve wonen jongvolwassenen met een hersenverlamming samen met andere bewoners in een passiefhuis dat aangepast is aan hun beperking. We duwen de deur open van deze groepswoning die altijd bruist van leven en goed humeur.

Verschillende rolstoelen, netjes naast elkaar geparkeerd in de ondergrondse parking, staan te popelen van ongeduld om een ritje te maken. In het grote rode bakstenen gebouw in hartje Louvain-la-Neuve wonen acht volwassenen die vanaf hun geboorte lijden aan cerebrale parese (hersenverlamming). Naargelang de ernst kan de beperking zich uiten in stoornissen in de motoriek en instabiel stappen tot verlamming van alle ledematen. Sommige personen hebben ook spraak-, gezichts- en/of gehoorstoornissen.

Een stimulerende leefomgeving creëren

De vzw Côte-à-Côte ontstond in 2005 op initiatief van enkele ouders van kinderen met hersenverlamming. Zij streven ernaar dat hun kinderen, eens ze volwassen zijn, een eigen levensproject kunnen ontwikkelen en daarbij kunnen genieten van dagelijkse ondersteuning voor hun basiszorgen (verzorging, kleding, maaltijden) en voor hun sociale en professionele noden. “In Wallonië zijn er maar weinig wooncentra voor personen met hersenverlamming. Meestal gaat het om grote instellingen met een gestandaardiseerde dagindeling, standaardactiviteiten, … Wij willen een leefomgeving creëren waarin menselijke contacten mogelijk zijn en zelfstandigheid in de ruimste zin van het woord gestimuleerd wordt”, legt Marc Buckens uit. Hij is medeoprichter en penningmeester van de vzw. De organisaties die het dichtst bij Côte-à-Côte aanleunen zijn de AVJ’s (Aide à la Vie Journalière). Maar die concentreren zich vooral op het leven binnen de woonaccommodatie en bieden niet de mogelijkheid dat de persoon met een beperking uit zijn isolement breekt. En Côte-à-Côte wilt zich absoluut focussen op beide aspecten.

Wij willen een leefomgeving creëren waarin menselijke contacten mogelijk zijn en zelfstandigheid in de ruimste zin van het woord gestimuleerd wordt”

Marc Buckens, medeoprichter en penningmeester van de vzw Côte-à-Côte

Na de oprichting van de vereniging duurde het nog negen lange jaren voor de eerste bewoners zich konden installeren. Om het ambitieuze project in goede banen te leiden, moesten de drie stichters meer dan een miljoen euro samenbrengen, via mecenaat (52 %), voorschotten op huur (17 %) en kredieten (31 %). De kredieten werden verleend door Triodos Bank en de Stichting Marguerite-Marie Delacroix. “AViQ (een organisatie belast met de begeleiding van personen met een beperking in Wallonië) past een moratorium toe op de financiering van nieuwe gebouwen voor personen met een beperking. We kregen dus geen subsidies voor de lancering van het project. Pas in mei 2016 werd Côte-à-Côte erkend door AViQ als Dienst voor begeleid zelfstandig wonen en kwamen we in aanmerking voor werkingstoelagen. Daardoor konden we twee jobstudenten aanwerven om de bewoners te helpen tijdens de weekends”, geeft Marc Buckens aan.

De inclusie tussen valide en mindervalide personen bevorderen

Vijf personen met een zware beperking beschikken over een aangepaste kamer op de eerste verdieping van het huis. Drie andere bewoners met een grotere zelfstandigheid wonen onder toezicht in flats op de bovenste verdieping. Solidariteit en wederzijdse hulp zijn de drijvende krachten van dit project. Drie studenten en twee professionele begeleiders met hun families wonen samen met de bewoners met hersenverlamming. Drie niet-inwonende personen vervolledigen de omkadering. Als tegenprestatie voor de lage huurprijs zijn de inwonende studenten verantwoordelijk voor een gemeenschappelijke maaltijd per week. Ze maken die klaar samen met de andere bewoners. Maar vaak tonen ze een grotere betrokkenheid en nemen ze deel aan uitstappen of aan andere intra muros-activiteiten. “De begeleiding verloopt op een heel natuurlijke manier, zowel van de kant van de studenten als van het begeleidingsteam. Het huis staat ook open voor de buitenwereld: in een van onze zalen gaan bijvoorbeeld yogalessen door. Die inclusieve visie is heel belangrijk voor ons”, vertelt Emmanuelle Dedriche, de coördinatrice van Côte-à-Côte.

De keuze voor een passiefhuis

Een andere belangrijke keuze die gemaakt werd op het vlak van huisvesting is die van het passiefhuis. Het gebouw haalt een zeer hoog niveau van thermische isolatie dankzij het hoogrendementsventilatiesysteem dat een continue luchtverversing toelaat en de externe zonwering die beschermt tegen zomerse temperatuurpieken. Bovendien is het uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp voor warmwater. Ook de lokalisatie in een verkeersvrij stadscentrum is een goed doordachte keuze. Het vergemakkelijkt in belangrijke mate de verplaatsingen van personen met een beperkte mobiliteit en geeft hen toegang tot alle relevante diensten en ontspanningsmogelijkheden. “Ik denk dat Côte-à-Côte een gepast antwoord biedt op de behoeften van personen met een hersenverlamming en ik vind het bijzonder jammer dat dergelijke initiatieven niet vaker gerealiseerd worden”, besluit Marc Buckens.

Tekst: Chantal Samson
Foto’s : Emmanuelle Dedriche et Henri Weydrich

 

 Voor een ruimere definitie van de sociale economie

Voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, sociale verankering, transparantie en duurzaamheid vormen de basisprincipes van de sociale economie. Dit kan zich concretiseren in projecten rond cultuur, voeding, landbouw, circulaire economie, gezondheidszorg, integratie van achtergestelde groepen of jongerenhulp. Triodos Bank is al meer dan 20 jaar actief in deze sector en heeft een grote expertise ontwikkeld en een ruim netwerk actoren.

Heeft uw project een maatschappelijk doel?
Ontdek hoe wij u kunnen helpen.

 

Wat vindt u van "Côte-à-Côte stimuleert de autonomie van personen met een motorische beperking"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

Hilde Baert 2 jaar geleden

Een uitstekend project en een noodzakelijke benadering van mensen met een beperking