Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Ontmoeting

“Natuurbehoud is onze absolute prioriteit”

Interview met Damien Vincent, algemeen directeur WWF België

Interview met Damien Vincent, algemeen directeur WWF België

Iedereen kent het iconische pandalogo van WWF, een van de grootste natuurbehoudorganisaties wereldwijd. De concrete activiteiten en ambities van de ngo zijn echter minder bekend. Damien Vincent, algemeen directeur van WWF België, vertelt er meer over.

Damien Vincent heeft 20 jaar professionele ervaring bij kleine en grote bedrijven. Die ervaring zet hij nu in voor een doel dat hem nauw aan het hart ligt: het milieu. “Ik zag in deze job een mooie uitdaging, zowel op het niveau van de missie als op vlak van het professionaliseren van deze organisatie.”

Wat doet WWF België juist?

We zijn een onderdeel van het wereldwijde WWF-netwerk. Alle leden zijn onafhankelijk, maar onderschrijven dezelfde waarden en hanteren dezelfde strategie. Onze absolute prioriteit is het ondersteunen van natuurbeschermingsprojecten op die plaatsen waar de biodiversiteit het sterkst bedreigd wordt. WWF België heeft altijd al een sterke focus op projecten in Congo gehad, maar er zijn ook enkele andere regio’s in de wereld waar we projecten ondersteunen. Daarnaast willen we het optreden van ons land op vlak van milieuthema’s bijsturen. We proberen invloed uit te oefenen op de politiek en de bedrijfswereld. Kenmerkend voor WWF is dat we niet tegen de bedrijven zijn, maar met hen samenwerken om tot een positieve verandering van hun bedrijfsvoering te komen. Tot slot proberen we ook de bevolking te sensibiliseren en daarbij richten we ons voornamelijk op kinderen.”

Wat is de impact van WWF?

“Laten we duidelijk zijn: als je naar de milieu-indicatoren kijkt, kan je niet anders dan vaststellen dat we er op het globale niveau slecht voor staan. Alleen wil dat niet zeggen dat WWF geen positieve resultaten boekt. Bij alles wat we doen, willen we uiteraard impact te hebben. Als we er bijvoorbeeld, samen met andere organisaties, in slagen om het beleid te beïnvloeden is dat een goede zaak.”

Blackback Eastern lowland gorilla, Kahuzi Biega, Congo

© naturepl.com / Karl Ammann / WWF-Canon

“Een ander mooi voorbeeld is ons werk in het Virungapark in Oost-Congo. Het is de habitat van onder andere de berggorilla’s en de biodiversiteit wordt er bedreigd. De inwoners van Goma, gelegen aan de rand van het park, hebben nood aan hout om te kunnen koken en kappen dus bomen in het park. Vijf jaar geleden hebben we een project gelanceerd om bomen te planten die wel gekapt mogen worden. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de lokale bevolking. We schatten dat er 15.000 tot 20.000 hectare beplant moet worden om aan de vraag naar brandhout te voldoen. Op dit moment is er al 5.000 hectare beplant. Dat is een voorbeeld van een project waarvan je al resultaat begint te zien.”

“WWF is niet tegen bedrijven, maar werkt samen met hen om tot een positieve verandering van hun bedrijfsvoering te komen.”

Damien Vincent, algemeen directeur WWF België

 

Wat zijn de grote uitdagingen voor WWF België?

“Voor ons is het versterken van onze ledenbasis heel belangrijk, omdat onze leden niet alleen voor een financiële steun zorgen, maar ons ook de legitimiteit geven om de politiek en de bedrijfswereld te beïnvloeden. Vorig jaar legden we de ambitieuze doelstelling vast om tegen 2018 ons ledenaantal te verdubbelen (in 2014 telde WWF België 87.000 sympathisanten, nvdr). Daarnaast willen we graag het aantal regio’s uitbreiden waar we actief zijn. Nu zijn dat vooral Afrika en de Amazone, in de toekomst willen we ook mee onze schouders zetten onder natuurbeschermingsprojecten in Azië en heel Latijns-Amerika.”

Wat is de rol van het bankwezen in de verwezenlijking van jullie doelstellingen?

© Staffan Widstrand / WWF

“Banken hebben een heel belangrijke hefboomfunctie in de strijd tegen de milieuvernietiging. Banken maken investeringen mogelijk die al dan niet duurzaam zijn. Als je een bank kan overtuigen om ook duurzaamheidscriteria te hanteren bij het toekennen van financieringen, kan dat een veel grotere impact hebben dan wanneer we telkens de investeerders zelf moeten overtuigen om duurzamer tewerk te gaan. De bankenwereld is enorm complex, maar gezien de macht van de sector is het bijna onverantwoord om niet met banken samen te werken en hen te proberen beïnvloeden.”

“Triodos Bank is voor ons een natuurlijke partner. Samen kunnen we het publiek er bewust van maken dat hun eigen acties wel degelijk een verschil maken.”

 

Tekst: Lisa Develtere

 

WWF & TRIODOS: SAMEN VOOR NATUURBESCHERMING

WWF is een van de partnerorganisaties van Triodos Bank en maakt de bank bekend bij haar leden. In ruil krijgt de ngo een vaste vergoeding voor elke nieuwe spaarder die via haar een Triodos spaarrekening opent.

Op onze website vindt u een volledige lijst van alle partners van Triodos Bank.

 

Wat vindt u van "“Natuurbehoud is onze absolute prioriteit”"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.