Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

anders bankieren

Investeren in de beurs met positief maatschappelijk effect: kan dat wel?

Tijdens twee informatieavonden in Brussel en Gent heeft Hans Stegeman, directeur voor investeringsonderzoek en -strategie bij Triodos Investment Management (TIM), de aanpak onthuld van Triodos Investment Management inzake Sociaal Verantwoorde Investeringen. Jullie hebben hem vele vragen gesteld. Hier zijn enkele van zijn antwoorden.

Hoe combineer je duurzaamheid met commerciële doelstellingen bij beursgenoteerde bedrijven? Zijn die compatibel?

Hans Stegeman: Elk bedrijf heeft de doelstelling om op lange termijn te overleven. De effecten die de bedrijfsvoering heeft op omgeving, mens en maatschappij hebben uiteindelijk hun weerslag op de commerciële resultaten van een bedrijf. Op lange termijn kan geen enkel bedrijf zich permitteren om geen verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten het heeft op de samenleving. Dit is de negatieve invalshoek. Positief is dat bedrijven die duurzamer zijn vaak ook financieel goed presteren. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn duurzaamheid en financiële prestaties helemaal geen uitruil.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn duurzaamheid en financiële prestaties helemaal geen uitruil.

Hans Stegeman

Kan een bedrijfsmodel op basis van oneindige economische groei duurzaam werken in een eindige wereld?

HS: Een bedrijf dat afhankelijk is van alleen maar meer-meer-meer zal een eindigheid in zijn bedrijfsmodel ervaren. Dat begint bij de grondstoffen: in een wereld waar we weten dat de (fossiele) grondstoffenvoorraad eindig is, is er een grens aan het gebruik. Maar het eindigt bij de klant: hoe veel meer producten of diensten heeft een klant nodig? Bedrijven die afhankelijk zijn van altijd maar hun omzet te vergroten door producten te maken die telkens een kortere levensduur kennen, kannibaliseren uiteindelijk op hun eigen succes: consumenten willen waar voor hun geld en laten zich uiteindelijk niet meer verleiden tot het kopen van producten die binnen de kortste keren niet meer bruikbaar zijn. Of het nu gaat om kleding, verlichting of electronica, uiteindelijk stoppen consumenten met steeds meer kopen.
Met groei is niets mis. Maar na groei komt een stabilisatiefase, waarin bedrijven ook goed kunnen gedijen. Mits het bedrijfsmodel daarop is ingericht.

Dat begint bij de grondstoffen: in een wereld waar we weten dat de (fossiele) grondstoffenvoorraad eindig is, is er een grens aan het gebruik. Maar het eindigt bij de klant: hoe veel meer producten of diensten heeft een klant nodig?

Hans Stegeman

Triodos Investment Management heeft zijn methodologie versterkt om enkel de meest duurzame bedrijven te selecteren. Kunt u de selectiecriteria uitleggen? Hangt deze selectie af van feiten of laat u zich ook leiden door uw intuïtie?

HS: Onze methodologie voor het selecteren van bedrijven is erop gericht om uiteindelijk in die bedrijven te beleggen die het meest bijdragen aan een transitie naar een duurzame wereld. We hebben zeven kernthema’s geïdentificeerd voor de overgang naar een duurzame samenleving: landbouw en voedsel, duurzame mobiliteit en infrastructuur, hernieuwbare grondstoffen, de circulaire economie, de welvaart van de bevolking, de gezondheid van mensen, sociale integratie, emancipatie en duurzame innovatie.

Dat kunnen bedrijven zijn waarvan hun producten of diensten duidelijk bijdragen aan een duurzame wereld (zoals duurzame energie, geneesmiddelen, sportproducten, duurzame voeding, zorg), maar ook bedrijven die verantwoordelijk omgaan met materialen en grondstoffen (circulair) en/of bedrijven die de sociale dimensie van hun bedrijfsvoering uitmuntend hebben georganiseerd (bijvoorbeeld door mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, diversiteit hoog in het vaandel hebben of een inclusief beloningsbeleid).

De positieve impact van een onderneming analyseren wij zo veel mogelijk aan de hand van objectieve gegevens. Echter, regelmatig ontbreken deze of moet worden gezocht in cijfers en rapportages van bedrijven om vast te stellen wat de werkelijke bijdrage is. Dit kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Daarmee is het geen ‘harde’ wetenschap waarbij een lijstje van vereisten kan worden afgevinkt, maar vooral een oordeel op basis van een grondige analyse van het businessmodel en de strategie van het bedrijf.

Naast een analyse van positieve impact voldoen de bedrijven waarin we beleggen aan onze strikte minimumvereisten.

Onze methodologie voor het selecteren van bedrijven is erop gericht om uiteindelijk in die bedrijven te beleggen die het meest bijdragen aan een transitie naar een duurzame wereld.

Hans Stegeman

Is er een specifieke reden waarom Triodos Investment Management meer werkt met Amerikaanse bedrijven? Waarom geen Belgische? Kan dit in de nabije toekomst veranderen?

HS: Inderdaad is het zo dat Triodos Investment Management relatief vaak in Amerikaanse bedrijven belegt. Dat is voor een deel een weerspiegeling van de mondiale aandelenmarkt: bedrijven in de Verenigde Staten beslaan een groot deel van de mondiale aandelenmarkt (afhankelijk van de gekozen index 40 tot 60%).
Voor een ander deel heeft het ook te maken met de bedrijven waar we in het verleden naar op zoek zijn geweest. Beursgenoteerde middelgrote en kleine bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie en farmacie zijn relatief veel te vinden in de VS.

Sinds enige tijd zijn we echter vooral in andere regio’s op zoek naar geschikte bedrijven om in te beleggen. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat Amerikaanse bedrijven relatief duur zijn, anderzijds omdat we meer willen beleggen in bijvoorbeeld Japan, waar we tot nu toe relatief weinig bedrijven hadden. Ook omdat de duurzaamheidsrapportages in Japan de afgelopen jaren sterk zijn verbeterd, is dat voor ons nu makkelijker.
In België beleggen we in relatief weinig bedrijven (Colruyt, Telenet, Proximus en IBA).

De voornaamste reden hiervoor is dat veel Belgische bedrijven niet voldoen aan onze minimumvereisten. Ook in België blijven wij echter altijd op zoek naar goede beleggingsmogelijkheden die de realisatie van een duurzame economie versnellen.

Hans Stegeman

Als we merken dat bedrijven niet voldoen aan onze minimumvereisten, hoe snel kunnen we ons dan terugtrekken?

HS: In het geval van mogelijke controversiële activiteiten van een bedrijf gaat Triodos Investment Management over tot een grondige analyse en gaan wij in gesprek hierover met de betrokken onderneming. Als de beleggingsbeginselen niet worden nageleefd dan wordt het bedrijf onderworpen aan een formeel onderzoek. Als de conclusie van dit onderzoek is dat het niet langer voldoet aan de minimumvereisten van Triodos Bank, worden de aandelen of obligaties van het bedrijf binnen drie tot zes maanden verkocht. De geselecteerde bedrijven zijn ook onderworpen aan driemaandelijkse controles en een jaarlijkse algemene beoordeling. Dit proces van continue en diepgaande monitoring zorgt ervoor dat bedrijven op lange termijn voldoen aan de strikte investeringscriteria van Triodos Bank.

Hoe gaan we met Europese staatsobligaties om?

HS: Het doel van het beleggen in staatsobligaties is vooral om het risicoprofiel van de portefeuille te sturen. Er wordt alleen belegd in staatsobligaties van landen die lid zijn van de Europese Unie, met een investment-grade rating en uitgegeven in euro’s. Tevens mogen er geen internationale sancties van kracht zijn tegen deze landen en dienen zij de belangrijkste internationale conventies van bijvoorbeeld de VN op het gebied van mensenrechten en milieu te hebben ondertekend.

Triodos Investment Management wil bijdragen aan een duurzamere samenleving door een continue dialoog te onderhouden met de verschillende bedrijven waarin we beleggen. Hoe dagen we hun aanpak uit?

HS: Wij voeren op verschillende manieren een dialoog met bedrijven. Dat begint meestal al voor een beleggingsbeslissing: we willen goed begrijpen wat een bedrijf doet en of het voldoet aan onze minimumvereisten. Dat vergt vaak nader contact met een bedrijf omdat niet alle voor ons relevante informatie publiek beschikbaar is. Dit is een dialoog voor informatie.

Op het moment dat we in een bedrijf hebben belegd, kan het voorkomen dat er een incident plaatsvindt, bijvoorbeeld in het beloningsbeleid of met de kwaliteit van de producten of diensten. Dit kan aanleiding zijn voor een tweede manier van dialoog voeren: dialoog voor verbetering. Vaak proberen we dan eerst te achterhalen of de berichtgeving over het incident klopt en wat er precies aan de hand is. Dit kan aanleiding zijn voor een vervolgtraject, waarbij we bedrijven ook verbeteringen inclusief deadlines kunnen voorstellen.

Een laatste manier van dialoog voeren is wat wij de thematische dialoog noemen. Op basis van onderzoek (zelf of met partners) vragen we bedrijven op bepaalde gebieden, zoals bijvoorbeeld het beloningsbeleid in de keten van toeleveranciers of de herkomst van grondstoffen, zoals bijvoorbeeld bij conflictmineralen, verbeteringen door te voeren.

Voor alle drie de varianten van dialoog geldt dat dit lange trajecten van vaak meerdere jaren kunnen zijn.

 

Duurzaam beleggen?

Beleg volgens uw eigen waarden en wensen
Ondersteun positieve verandering bij mondiale ondernemingen
Zie precies waarin u belegt

Meer info

 

Wat vindt u van "Investeren in de beurs met positief maatschappelijk effect: kan dat wel?"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

maes joris 3 jaar geleden

Dit moet in de toekomst de norm worden.Dit zal een leerproces worden met vallen en opstaan.Doen !

Walter De Jongh 3 jaar geleden

leerrijk