Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

anders bankieren

U belegt en geeft zoveel meer terug

Socially Responsible Investment (SRI) is de toepassing van de principes van duurzame ontwikkeling op financiële beleggingen.

Socially Responsible Investment (SRI) is de toepassing van de principes van duurzame ontwikkeling op financiële beleggingen.

Triodos Investment Management (TIM), dat de door Triodos Bank aangeboden SRI fondsen beheert, heeft zeven kernthema’s geïdentificeerd voor de overgang naar een duurzame samenleving

> Landbouw en voedsel
> Duurzame mobiliteit en infrastructuur
> Hernieuwbare grondstoffen
> De circulaire economie
> De welvaart van de bevolking
> De gezondheid van mensen
> Sociale integratie
> Emancipatie
> Duurzame innovatie.

Deze thema’s bepalen vandaag de opbouw van de portefeuilles van SRI-fondsen die door Triodos Bank worden gecommercialiseerd en de beleggingsportefeuilles in discretionair beheer.

Ons SRI-aanbod sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

 

 

De selectie
Om de bedrijven te kiezen die in aanmerking komen voor een investering, weerhoudt TIM eerst diegene wiens producten, diensten en bedrijfsmodellen het overgangsproces ondersteunen. TIM kijkt vervolgens na of deze bedrijven voldoen aan de minimale eisen van Triodos Bank op milieu-, sociaal en bestuurlijk vlak. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van olie en gas, bewapening, kinderarbeid of het gebruik van producten die schadelijk zijn voor het milieu, worden systematisch uitgesloten. Bedrijven die deze twee stappen met succes hebben voltooid, worden vervolgens aan een financiële analyse onderworpen.

Regelmatige controles
Deze selectie is zeker niet vrijblijvend. In het geval van mogelijke controversiële activiteiten van een bedrijf gaat TIM over tot een grondige analyse en tot een directe dialoog hierover met de betrokken onderneming. Als de beleggingsbeginselen niet worden nageleefd dan wordt het bedrijf onderworpen aan een formeel onderzoek. Als de conclusie van dit onderzoek is dat het niet langer voldoet aan de minimumvereisten van Triodos Bank, wordende aandelen of obligaties van het bedrijf binnen drie tot zes maanden verkocht. De geselecteerde bedrijven zijn ook onderworpen aan driemaandelijkse controles en een jaarlijkse algemene beoordeling. Dit proces van continue en diepgaande monitoring zorgt ervoor dat bedrijven op lange termijn voldoen aan de strikte investeringscriteria van Triodos Bank.

 

Socially Responsible Investment

Duurzaam beleggen als antwoord op mondiale uitdagingen
U belegt en geeft zoveel meer terug

 

Wat vindt u van "U belegt en geeft zoveel meer terug"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

An 3 jaar geleden

Is logisch toch