Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

dossier

Maatschappelijke vraagstukken vormen de kern van de dialoog met het bedrijfsleven

Geld is een middel om positieve veranderingen mogelijk te maken.

Geld is een middel om positieve veranderingen mogelijk te maken.

In haar beleid van contact en overleg met de bedrijven in haar duurzaam beleggingsuniversum kijkt Triodos Investment Management, dochter van Triodos Bank, onder andere naar belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals het recht op een correct loon voor alle werknemers of de bevordering van diversiteit binnen bedrijven en hun raden van bestuur.

Volgens een strikt proces selecteert Triodos Investment Management (TIM) die bedrijven die in elke sector hun collega’s overtreffen, meer bepaald op maatschappelijk vlak. Zij maken kans op een plekje in het Triodos Beleggingsuniversum: beginpunt van een duurzaam vermogensbeheer voor Private Banking klanten en beleggingen in MVI-fondsen. Andersom vormt het niet-naleven van fundamentele arbeidsrechten een criterium voor uitsluiting uit dit duurzame beleggingsuniversum. Onder die maatschappelijke verworvenheden die gegarandeerd worden door de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de OESO-richtlijnen, vallen de rechten met betrekking tot het tegengaan van kinderarbeid, discriminatie en dwangarbeid; het recht op vrijheid van vereniging, op collectieve arbeidsovereenkomst, op gezond en veilig werk en de rechten met betrekking tot lonen en arbeidsduur.

 

Correcte lonen: textielindustrie in de beklaagdenbank

Het bedrijfsleven heeft de plicht om de rechten van zijn arbeiders zowel in de eigen organisatie als in de rest van de bevoorradingsketen te beschermen. Voor de modereuzen, die hun productie in hoge mate gedelokaliseerd hebben naar lagelonenlanden en een groot aantal onderaannemers, is dat geen eenvoudige zaak. Net als in andere “risicosectoren” eist TIM ook in deze bedrijfstak dat de bedrijven een beleid en managementsystemen uitwerken om erop toe te zien dat de basisrechten van de werknemers gerespecteerd worden. Het Triodos Beleggingsuniversum telt momenteel nog maar vijf fabrikanten van kleding, schoenen en accessoires: Adidas, Asics, Gildan Activewear, Kering en Nike. Hierbij komen nog vier fabrikanten-distributeurs: GAP, H&M, Inditex (met Zara en Massimo Dutti) en TJX Companies.

Een correct loon waarmee in de fundamentele behoeften van werknemers en hun gezinnen kan worden voorzien (inclusief toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor de kinderen) is een basisrecht. Helaas ligt in veel van de landen waarheen het werk wordt gedelokaliseerd, het wettelijke minimumloon – als dat al bestaat – dikwijls ver onder dat noodzakelijke inkomen.

In 2016 sloeg Triodos Bank de handen ineen met andere duurzame beleggers in Nederland om de textielindustrie ertoe te brengen alle arbeiders in de sector een correct loon uit te betalen. Op hun verzoek toetste Erasmus University in Rotterdam het loonbeleid van veertien kledingfabrikanten en -distributeurs. Acht daarvan maken deel uit van het Triodos Beleggingsuniversum. Twee andere bedrijven in het beleggingsuniversum werden rechtstreeks door TIM benaderd. De resultaten van deze toetsing dienden als basis voor een constructieve dialoog over de kwestie van correcte lonen in de bevoorradingsketen. Bovendien werden ze verwerkt in een gids met aanbevelingen en goede praktijken, die naar de verschillende beoordeelde bedrijven werd verstuurd met een verzoek om feedback over de maatregelen die zij zelf hebben ingevoerd en de vooruitgang die al werd geboekt.

Dankzij die gezamenlijke actie konden de meest geavanceerde bedrijven op het vlak van lonen worden geïdentificeerd, waaronder Adidas, H&M, Inditex en Puma. Van de twee ondernemingen die rechtstreeks door TIM zijn benaderd, werd er inmiddels een uit het beleggingsuniversum verwijderd (VF Corp) en verstrekte de andere onvoldoende bevredigende antwoorden (TJX Companies). We zullen onze dialoog met dit bedrijf dus moeten voortzetten.

 

Diversiteit en integratie

Triodos Bank streeft naar diversiteit en integratie op het werk, zowel qua gender als qua leeftijd, sociale en etnische herkomst, seksuele geaardheid, kwalificaties en opleiding, enz. Die diversiteit leidt trouwens tot specifieke expertise, ze maakt het oplossen van problemen gemakkelijker en bevordert een beter begrip van de markten, leveranciers en klanten.

Al in 2015 moedigde TIM de bedrijven in haar beleggingsuniversum aan hun beleid inzake diversiteit en integratie te verbeteren. Die dialoog leidde toen tot een grotere bewustwording over die thema’s en tot betere praktijken.  In 2017 gaf de kwestie van diversiteit binnen de beheersorganen en raden van bestuur opnieuw aanleiding tot een dialoog tussen TIM en een aantal bedrijven in het beleggingsuniversum. De bedoeling daarvan is dat die bedrijven zichzelf nauwgezette normen inzake gendergelijkheid opleggen en dat ze hun beleid, programma’s en doelstellingen openbaar maken. Uit verschillende studies blijkt namelijk dat bedrijven die meer diversiteit in hun uitvoerende en controlerende functies brengen, de beste financiële prestaties leveren. Bedrijven die evenveel mannen als vrouwen in hun raden van bestuur aanstellen, leveren over het algemeen ook betere prestaties op maatschappelijk niveau en op het vlak van milieu en governance.

Een aantal van de ondervraagde bedrijven gaven blijk van een uitermate welwillende instelling ten aanzien van het vraagstuk. Zo heeft de Zweedse bank Svenska Handelsbanken in de raad van bestuur een perfecte pariteit tussen mannen en vrouwen. Canadian National Railway werkte al verscheidene programma’s uit om de diversiteit in het bedrijf te bevorderen, waardoor het werd uitgeroepen tot een van de Best Diversity Employers van Canada.

 

Verdere maatregelen

Correcte lonen en gendergelijkheid: de komende jaren wil TIM haar inspanningen op beide fronten voortzetten. Wat de laatste kwestie betreft zal TIM haar stemrecht binnen de jaarlijkse algemene vergaderingen aangrijpen om zich tegen de benoeming te keren van iedere bestuurder die niet bijdraagt tot een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen. Verder wil ze deelnemen aan collectieve acties aan de zijde van ngo’s, internationale organisaties als de OESO en de vakbonden.

 

Waarom duurzaam beleggen?

Als duurzame belegger bouwt u mee aan een economie waarin bedrijfswinsten niet ten koste gaan van levenskwaliteit en milieu. De beleggingsfondsen volgen een strikte duurzame methodologie bepaald door Triodos Bank. Zo zorgt u mee voor duurzame verandering bij mondiale ondernemingen. Het is onze overtuiging dat de meest succesvolle bedrijven in de toekomst net diegene zijn die een goed evenwicht vinden tussen financieel rendement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ontdek hoe uw beleggingen mee een betere wereld bepalen op www.triodos.be

Wat vindt u van "Maatschappelijke vraagstukken vormen de kern van de dialoog met het bedrijfsleven"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

J.H.Somsen-van den Berge 3 jaar geleden

uitstekend

Guy Bongers 3 jaar geleden

Maatschappelijk vraagstuk:
Egalité, Fraternité, Liberté
Noodzaak voor welvaart

Het doet mij denken aan mijn visie op duurzaamheid. Duurzaamheid is niet focussen op financiele winsten – wat je afroomt – maar op welvaart. De economie is een netwerk, een keting, een web. Een ketting is maar zo sterk als de zwaktse schakel. Als elke schakel afroomt blijft er maar iets mager over voor de laatste schakel – de armen -. Het enige goede economisch beleid zorgt voor versterking, groei van de welvaart; Pas als er welvaart is er ruimte voor uitbreiding., vernieuwing, exploratie. welvaart is niet veel geld op de bank. Welvaart is goede , duurzame diensten en produkten. Die door hun duurzaamheid ruimte welvaart scheppen. Duurzame goederen blijven lang goed, zijn zuinig enzovoort. Hoe duurzamer hoe minder handel.
Het kapitalisme is een handels economie . ultiem gezegd als er geen handel is is er ook geen nood aan geld.

Het feit dat familie en vrienden gratis of tegen kost worden voorzien van product of dienst. Betekent dat liefde, genegenheidheid is de economie speelt. klanten hebben de minste genegenheid. zelfs minachting, uitbuiting.

veel mensen kijken naar wat het schuift. Hoe veel geld het opbrengt. Niet naar hoeveel welvaart het brengt.
Welvaart in de zin van een goed leven.

Liberté Egalité Fraternité. Schone leuze. Tijdens de revolutie hadden die waarde nu zijn het lege woorden.
Eerste Wereld Oorlog. Met kerstmis kwam er vrede tussen de soldaten. Tegen de zin van de bevelhebbers
> http://www.wo1.be/nl/geschiedenis/gastbijdragen/militaire-en-burgerlijke-geschiedenis/een-kerst-zonder-vijand
Ludwich von Beethoven : Alle menschen werden bruder. Als er handel is tussen broers zijn ze vijanden.