Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

anders bankieren

Textiel: een sector in verandering

Hoe maatschappelijk verantwoord beleggen in 2016 het verschil maakte

Hoe maatschappelijk verantwoord beleggen in 2016 het verschil maakte

Beleggen in aandelen biedt interessante opportuniteiten, zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid. Indien grote multinationals opschuiven in de richting van meer duurzaamheid, zelfs als het een langzame beweging is, hoe groter de impact is. De textielsector is hiervan een mooi voorbeeld.

Triodos Investment Management (TIM) wil een katalysator zijn in de overgang naar een economie waarin de mens en de planeet op de eerste plaats komen. Daarom beleggen ze alleen in bedrijven die een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij, of die binnen een bepaalde sector duidelijk de agenda bepalen op het gebied van duurzaamheid. Verder zullen ze niet beleggen in bedrijven die in verband worden gebracht met niet-duurzame diensten, producten of bedrijfsprocessen.

Een streng beleggingsproces helpt ons om in elke sector die bedrijven te selecteren die het best presteren. De textiel- en kledingsector is hiervan een mooi voorbeeld. Met deze sector komen we elke dag in aanraking, maar hij roept ook grote bezorgdheid op met betrekking tot de elementaire rechten van arbeiders in de toeleveringsketen. Eind 2016 maakten 6 bedrijven uit deze sector deel uit van het beleggingsuniversum terwijl de hele sector 24 bedrijven telde. Onderstaande grafiek toont aan dat de bedrijven die TIM voor ons beleggingsuniversum heeft geselecteerd, duidelijk beter presteren dan hun concurrenten inzake goed bestuur, maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieu.

De meeste textiel- en kledingbedrijven besteden hun productie uit aan een groot aantal leveranciers. Dit maakt meer flexibiliteit mogelijk omdat de productiecapaciteit, vaardigheden en kwaliteit kunnen worden afgestemd op de merkpositionering, de vereisten van de collectie en de ontwikkelingen op de markt. Het geeft bedrijven ook een betere onderhandelingspositie. Vaak betalen arbeiders daar de prijs voor. De productie van kleding vindt doorgaans plaats in lageloonlanden, in uitdagende omstandigheden. Daarom eist TIM dat bedrijven die werkzaam zijn in risicovolle sectoren zoals textiel en kleding een policy opstellen voor de rechten van werknemers en beheersystemen ontwikkelen voor hun lokale aannemers en leveranciers. Bedrijven die de juiste voorzorgsmaatregelen treffen, lopen minder risico dat ze de rechten van hun arbeiders schenden dan bedrijven die geen richtlijnen en programma’s hebben opgesteld.

De grafiek hieronder toont aan dat de bedrijven die TIM heeft geselecteerd zulke voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en bijgevolg goed scoren voor de duurzaamheidsindicatoren van ons selectieproces.

De indicatoren focussen op:

  • Het bereik van de normen voor maatschappelijk verantwoorde leveranciers: kwesties die worden behandeld in een bedrijfsbeleid, bv. gezondheid & veiligheid, minimumlonen, maximale werkuren, vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen, verbod op kinderarbeid en dwangarbeid en antidiscriminatie.
  • De kwaliteit van de normen voor maatschappelijk verantwoorde leveranciers: kwaliteit en uitwerking van de hiervoor genoemde onderwerpen van de toeleveringsketen.
  • Beheer van de toeleveringsketen: controleprogramma’s om te garanderen dat de normen worden gerespecteerd, opleidingen voor leveranciers en bereik van de normen van de toeleveringsketen.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen bedrijven echter altijd betrokken raken in een controverse. Is dat het geval, zullen we deze nauwgezet onderzoeken en contact opnemen met het bedrijf over de beschuldigingen. Of een bedrijf geselecteerd blijft in het beleggingsuniversum, hangt af van zijn reactie op de beschuldigingen en van het resultaat van ons onderzoek.

Wat vindt u van "Textiel: een sector in verandering"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.