Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Anders bankieren

Triodos Research in dialoog

Het Triodos Beleggingsuniversum bestaat uit beursgenoteerde bedrijven. Maar dat zijn dan wel de bedrijven die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid binnen hun sector en voldoen aan de strenge minimumeisen van Triodos Bank. Deze toets wordt uitgevoerd door Triodos Research. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten gaat Triodos Research een dialoog aan met de bedrijven. Rosl Veltmeijer, manager van Triodos Research, vertelt wat er in 2014 veranderde door hun onderzoek en het gesprek wat ze aangaan met de bedrijven. “Ik ben het meest trots op het feit dat onze vragen leiden tot gedragsverandering.”

Wat viel op aan de dialoog in 2014?

Rosl Veltmeijer: “We hebben onze dialooginspanning geïntensiveerd. Dit betekent dat we met minder bedrijven meer dialoog gevoerd hebben. In 2014 werden meer dan 80% van onze vragen beantwoord. Wij probeerden toegespitste vragen te stellen, zo efficiënt mogelijk en zorgden dat we niet vragen naar de bekende weg. Bedrijven klagen vaak dat ze veel vragenlijsten krijgen en daar maken ze een keuze uit. Door alleen relevante vragen te stellen lukt het ons vaak om antwoorden te krijgen. Vanaf dit jaar willen we ook nog beter gaan evalueren wat bedrijven nu echt doen met de feedback die we geven. Tot welke gedragsverandering bij bedrijven leiden onze vragen? En wat is de impact van de gedragsverandering van bedrijven op de maatschappij? Welk verschil kan een telefoon zonder conflictmineralen uitmaken, bijvoorbeeld? Vallen er daardoor inderdaad minder doden?”

Kunt u enkele voorbeelden geven van bedrijven die uw aanbevelingen hebben gevolgd?

“Een voorbeeld is Essilor, leverancier van onder meer brillenglazen. Ze werden door ons uitgesloten voor belegging vanwege onvoldoende dierproefbeleid. Een paar maanden later kwam het bedrijf bij ons terug met een dierproefbeleid dat aan onze eisen voldoet. Geheel op eigen initiatief. Dat is heel positief. Daarnaast is het bedrijf Amazon gestopt met de verkoop van wapens en wapenonderdelen. Triodos Reaserch heeft via UNPRI samen met andere beleggers het bedrijf benaderd. Er wordt door institutionele beleggers steeds meer gezamenlijk opgetrokken. De UNPRI, het platform van de VN voor verantwoord beleggen, is hierin van belang. Op deze website staan alle petities waarbij je kunt aanhaken. Zo kunnen we samen bedrijven en soms ook de politiek benaderen.”

In 2014 hebben jullie waterschaarste toegevoegd aan de minimum standaarden. Waarom is dit een belangrijk thema geworden?

“Zoetwaterschaarste wordt in zijn algemeenheid een groter probleem. De problematiek kan regionaal heel verschillend zijn. Bedrijven hebben een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de lokale samenleving om te waarborgen dat burgers toegang hebben tot schoon drinkwater. Bovendien kan ook de productie stil komen te liggen wanneer geen water voorhanden is. Bedrijven kunnen hun productieproces zodanig inrichten dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van vers water. Zo heeft Interface in de Nederlandse fabriek een gesloten watersysteem geïntroduceerd, waar in het proceswater steeds opnieuw wordt gebruikt en er helemaal geen vers water meer nodig is. Akzo Nobel is ook een goed voorbeeld: dit bedrijf heeft als doelstelling om in 2015 in alle fabrieken een 100% duurzaam watermanagement systeem te introduceren.”

Het thema genetische modificatie en gemodificeerde voedingsgewassen (GMO’s) was afgelopen jaar ook een belangrijk onderwerp van onderzoek. Triodos Bank wijst het gebruik van GMO’s af en eist dat bedrijven het gebruik ervan minderen en inzichtelijk maken. Waarom eigenlijk?

“Het gevaar van GMO’s zit vooral in de manier waarop het wordt toegepast. Zo wordt het gebruikt om gewassen te kweken die resistent zijn tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. Het effect hiervan is dat er meer van die middelen gebruikt kan worden en alleen het gekweekte gewas overblijft. Dat is funest voor de biodiversiteit en voor de gezondheid.
Wij willen dat bedrijven inzichtelijk maken of ze GMO’s gebruiken en daarmee consumenten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor producten zonder GMO’s. In Europa is etikettering van GMO’s verplicht. In andere werelddelen is dit niet het geval en bedrijven zijn terughoudend om dit wel te doen. Daarom is Ahold uitgesloten voor beleggingen: ongeveer 60% van hun omzet wordt gegenereerd door distributieactiviteiten in de Verenigde Staten, waar de teelt van genetische gewijzigde gewassen ruim wordt aanvaard. Hoewel het bedrijf momenteel werkt aan een nieuw beleid rond genetisch gewijzigde organismen, weigert het om hierin een specifieke etikettering van producten met GMO’s op te nemen, en om consumenten voor elk betrokken product een alternatief zonder GMO’s aan te bieden.”

Waar gaat Triodos Bank in 2015 extra op letten?

“Een van de onderwerpen waar we eind 2014 actief mee aan de slag zijn gegaan is dierenwelzijn. We hebben inmiddels alle voor het Triodos Beleggingsuniversum geselecteerde supermarkten en hotel- & restaurantketens hierover gesproken. Op basis van de informatie die wij ontvangen zijn we nu best practices aan het ontwikkelen. Deze kunnen we gebruiken om de dialoog met de bedrijven te intensiveren door concrete suggesties te doen voor verbetering. Het helpt als we in de dialoog met bedrijven kunnen verwijzen naar sectorgenoten die wel maatregelen hebben genomen. Een veel gehoord argument is toch dat maatregelen niet mogelijk zijn. We hopen met onze suggesties de bedrijven te stimuleren om het welzijn van dieren in de veehouderij te verbeteren. Je kunt algemeen stellen dat we in 2015 onze de dialoog met de bedrijven voortzetten. Als we merken dat er sprake is van onvoldoende voortgang, dan lopen de bedrijven het risico dat ze niet meer in aanmerking komen voorhet Triodos Beleggingsuniversum.”

Wat vindt u van "Triodos Research in dialoog"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

Laurence Vanhelsuwe 5 jaar geleden

Als eenmanszaak is Software Pearls een software consultancy dat volledig op de ethische lijn staat als Triodos. Daarom hebben wij beslist om klant te worden bij Triodos. Klassieke banken lenen graag aan firma’s die geen enkel respect hebben voor medemens, leefmilieu of dierenleed. Wij hopen dat banken zoals Triodos in de toekomst veel meer klanten mogen verwelkomen.