Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

anders bankieren

Samen met de Verenigde Naties de uitdaging van verantwoord bankieren aangaan

November dit jaar worden de VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren voorgesteld.

November dit jaar worden de VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren voorgesteld.

Wereldwijd zijn er ongeveer 25.000 banken: hoe verantwoordelijk zijn ze op dit moment? En hoe zien zij hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensen die getroffen worden door hun financiële beslissingen? Terwijl sommigen snel vooruitgaan in duurzaamheid, staan anderen op vlak van begrip en integratie van verantwoord bankieren nog in de startblokken.

Volgens een recent IPCC-rapport heeft de wereld nog maar 12 jaar om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. En er zijn nog zeer grote lacunes in de verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tegen 2030. Het komende decennium zal cruciaal zijn om het tempo van veranderingen in de overgang naar een duurzamere wereld gevoelig op te drijven. Banken hebben hierin een sleutelrol.

Het momentum om deze verandering in het bankwezen door te voeren is er. Klanten en andere belanghebbenden verwachten dat banken bijdragen aan deze wereldwijde transitie. Ze eisen duurzame financiële instellingen die deel uitmaken van de oplossing, niet van het probleem.

Anno 2018 is het essentieel om de bijdrage van de financiële sector aan een duurzame economie op tafel te brengen. Tien jaar na de financiële crisis zijn de schokgolven nog steeds overal ter wereld voelbaar. De afgelopen tien jaar lag de nadruk daarom op de regulering en stabilisering van het kapitaal in de financiële sector. Nu moeten we ons concentreren op de vraag hoe het mondiale bankwezen proactief kan bijdragen aan de reële economie en kan voorzien in reële behoeften zoals de overgang naar een duurzame en inclusieve economie.

 

Een belangrijk mondiaal initiatief van de VN

Een groeiend aantal nationale, Europese en mondiale initiatieven zetten banken er toe aan om meer rekening te houden met duurzaamheid. Methodologieën die de koolstofvoetafdruk van kredietportefeuilles meten zijn ontwikkeld en het netwerk van banken die hun activiteiten op waarden baseren, is groeiend. We zien ook dat regelgevers en politici steeds vaker controle en transparantie eisen over de ecologische en sociale risico’s en effecten.

Op 26 november zal in Parijs een mondiaal initiatief voor het bankwezen voorgesteld worden: de VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren. Deze beginselen zijn ontwikkeld door het Milieufinancieringsinitiatief van de VN (UNEP FI) dat ruim 25 jaar geleden tijdens de Top in Rio is opgericht. Triodos Bank en 27 andere banken van over de gehele wereld zetten de beginselen mee op poten. Deze basisprincipes geven aan wat het betekent om een verantwoordelijke bank te zijn. Ze hebben tot doel ervoor te zorgen dat banken niet alleen voor hun aandeelhouders, maar ook voor de samenleving, waarde creëren. Ze zijn het eerste mondiale kader dat een bank kan begeleiden in de integratie van duurzaamheid in alle bedrijfsonderdelen, van strategie tot portfolio tot transacties.

 

Triodos Bank CEO Peter Blom legt in deze video uit waarom De VN-Beginselen en verantwoord bankieren zo belangrijk zijn.

 

Banken die de VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren ondertekenen, verplichten zich ertoe om publiekelijk verantwoording af te leggen over de positieve én negatieve impact van hun activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Ze verbinden zich er ook toe om publieke doelstellingen vast te leggen om de belangrijkste negatieve effecten te reduceren en de positieve effecten te verhogen. Zo dragen ze aan de nationale en internationale ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en zijn ze conform met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de klimaatovereenkomst van Parijs.

Door de transparantie van een bank te vergroten, zullen klanten, beleggers, toezichthouders en andere belanghebbenden de vooruitgang die de banken beloven in relevante ontwikkelingsgebieden, kunnen opvolgen. Zij kunnen bijvoorbeeld zien of de financieringen en andere activiteiten die een bank doet, voldoen aan een scenario waarbij de wereldwijde temperatuurstijging beperkt wordt tot maximum 1,5 oC of 2 oC. Een grotere transparantie moet ook zorgen voor een beperking van negatieve effecten, zoals blootstelling aan vervuilende industrieën of industrieën met een negatieve sociale impact. Door overleg te organiseren met belanghebbenden, kan een bank meer nadruk leggen op die onderwerpen die het meest relevant zijn in de specifieke operationele context waarin ze werkt. Hierdoor kunnen de doelstellingen van bank tot bank verschillen. De ondertekening van de Beginselen is echter een serieuze verbintenis: banken die nalaten aan de transparantie-eisen te voldoen, geen adequate doelstellingen vaststellen en geen vooruitgang kunnen aantonen, worden van de lijst van ondertekenaars geschrapt.

 

Meedoen betekent niet dat banken zich op dag één automatisch op het ‘meest verantwoordelijke niveau’ bevinden. Er zullen grote verschillen zijn tussen de uitgangsposities van de diverse banken: afhankelijk van de regio waar ze actief zijn, het bedrijfsmodel en de mate waarin duurzaamheid is geïntegreerd in de kern van hun activiteiten. In plaats van een statische benchmark te zijn, fungeren de Beginselen als een ladder waarop men omhoog kan klimmen, waarbij de ambities van alle banken voortdurend worden opgerekt. Het is een collectieve ‘race naar de top’ om het mondiale bankwezen te inspireren en de beginselen aan belang te laten winnen. De beginselen stippelen het traject uit om te ontwikkelen tot verantwoordelijke bank en geven praktische aanbevelingen om het af te leggen.

 

De rol van Triodos Bank

Waarom is Triodos Bank als een van de meest duurzame banken ter wereld hierbij betrokken? Gezien de omvang van de uitdagingen die op ons afkomen, vinden wij een mondiaal initiatief zoals De VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren belangrijk om een systeemverandering te bereiken. Wij beschouwen deze basisprincipes als een katalysator om de verandering van de financiële sector naar een duurzaam bedrijfsmodel te versnellen. Het traject zal soms moeilijk zijn, maar de afstemming van de financiële sector op duurzaamheid is van cruciaal belang om samen vooruit te komen. Elke financiële beslissing heeft immers effect en de Beginselen bieden een goede leidraad voor een meer positieve impact.

Triodos Bank werkt al 40 jaar, conform haar missie, om geld in te zetten voor sociale, ecologische en culturele veranderingen. We zijn een referentiepunt als financier van verandering. En we proberen ook de financiële wereld te veranderen. We zijn trots op de directe impact van de activiteiten van de klanten die we financieren. Tegelijkertijd weten we ook dat we niet in een luchtbel leven en manieren moeten vinden om bredere systeemveranderingen in gang te zetten. Financiële instellingen moeten individueel inspanningen leveren in het kader van collectieve actie. Via initiatieven zoals de VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren kunnen wij invloed uitoefenen voor veranderingen op het bredere financieel systeemniveau. Omdat we binnen de beperkingen van deze planeet willen leven en maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken, vinden we het nodig om ons met het bredere banksysteem in te zetten voor grondigere en snellere veranderingen.

Daarom doen wij een oproep aan alle banken om deze Beginselen te ondertekenen, ongeacht de uitgangspositie van elke bank. Hoe meer banken de Beginselen onderschrijven, des te groter hun impact op een duurzame, rechtvaardige en welvarende toekomst voor de hele samenleving. Niemand mag de omvang onderschatten van de veranderingen die daarvoor nodig zijn.

Banken sturen nog steeds teveel geld de verkeerde kant op, en dat tij moet gekeerd worden. Om alles te veranderen, hebben we iedereen nodig – de wereld kan zich niet veroorloven nog langer te wachten.

 

James Vaccaro is directeur Strategie bij Triodos Bank en vertegenwoordigt Triodos Bank in de kerngroep banken die de VN-Beginselen voor Verantwoord Bankieren ontwikkelen.

 

Overleg

In totaal hebben 28 banken – waaronder Triodos Bank en andere leden van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) – een ontwerp van de Beginselen ontwikkeld. De Beginselen worden gedurende 6 maanden aan een publieke consultatie onderworpen: wereldwijd kunnen banken en belanghebbenden feedback en input geven voor de verdere ontwikkeling van de Beginselen. Ze kunnen ook hun steun betuigen door de Beginselen te onderschrijven. In september 2019 zullen dan banken van over de hele wereld de Beginselen voor verantwoord bankieren tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York kunnen ondertekenen.

Wat vindt u van "Samen met de Verenigde Naties de uitdaging van verantwoord bankieren aangaan"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.

lieven janssens 3 jaar geleden

Een interessant artikel dat een gezond idealisme uitstraalt ,ongewoon in de harde financiële en bankwereld. Alles hangt natuurlijk af van de implementatie van deze doelstellingen .op middellange en korte termijn