Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Anders bankieren

Een kwestie van evenwicht

Wat is de rol van een bank ?

Wat is de rol van een bank ?

Als je naar de essentie kijkt, heeft een bank maar een paar kerntaken. Het betalingsverkeer vlot laten verlopen, zorgen dat het spaargeld veilig is, en dankzij dat spaargeld kredieten verlenen aan ondernemers die willen investeren in goederen en diensten waar de samenleving om vraagt. Om die nuttige maatschappelijke rol te vervullen, is het juiste evenwicht tussen de verschillende betrokken partijen cruciaal. Bankieren als evenwichtskunst.

Wat is de rol van een bank ?

Wat is de rol van een bank ?

Transparant

Het basismodel van een bank is overzichtelijk. Een bank beweegt zich in principe in een krachtenveld van vier betrokken partijen, aldus Pierre Aeby, in het verleden directeur van de Belgische vestiging van Triodos Bank, vandaag financieel directeur (CFO) en lid van de directie van Triodos Groep. “Naast spaarders en kredietnemers zijn er de medewerkers en de aandeelhouders.” Aandeelhouders zijn bij Triodos Bank houders van certificaten van aandelen.

Alle vier partijen hebben een eigen functie in het krachtenveld. Aeby: “Een spaarder vertrouwt zijn geld toe aan de bank, en krijgt in ruil daarvoor spaarrente. Een kredietnemer leent geld bij de bank, en betaalt rente op die lening. Aandeelhouders leveren het eigen vermogen, ofwel de financiële buffer van de bank. Als mede-eigenaar delen ze mee in de winst. En medewerkers krijgen een salaris om het bankbedrijf op een professionele manier te runnen.”

De bank zelf staat in het midden van dat krachtenveld. “Ze verdient aan het verschil tussen de ontvangen rente op kredieten en de uitgekeerde spaarrente,” zegt Aeby. “Dat verschil dient om onder andere de bedrijfskosten en de salarissen te betalen. Een deel blijft over als winst voor de aandeelhouders. Een bank die transparant is over haar inkomstenmodel, laat alle betrokken partijen zien hoe hun belangen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.”

Door spaargeld uit te lenen aan kredietnemers, maakt een bank van ‘kort geld’ ‘lang geld’. “Een bank moet altijd in staat zijn om spaarders hun geld terug te geven op het moment dat ze het willen opvragen. Daarom zorgt een bank dat er altijd een voldoende groot deel van het totale spaartegoed ‘liquide’ is. Dat wil zeggen: altijd beschikbaar. Dat is dus geld met een korte cyclus. Om ondernemers te financieren, gebruikt de bank een ander deel van het spaargeld. Om hun investeringen te financieren, hebben ondernemers geld nodig voor een langere periode. Zij betalen hun leningen af over een periode van een aantal jaren: dat geld heeft dus een lange cyclus. Een van de taken van een bankier is het vinden van de optimale verhouding tussen kort en lang geld.”

Communicerende vaten

Terug naar het basismodel van de bank. Spaarders, kredietnemers, aandeelhouders en medewerkers zijn onderling nauw met elkaar verbonden, al is dat niet altijd meteen voor iedereen zichtbaar.  ergelijk het met communicerende vaten: als je bijvoorbeeld het financiële belang van een van de vier partijen zwaarder laat doorwegen, heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor de anderen. Het is aan de bank om altijd te waken over het evenwicht tussen de belangen van de verschillende partijen.

“De basistaken van een bank zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de samenleving en de economie.”

Pierre Aeby, CFO Triodos Bank

“Wanneer een bank een relatief hoge spaarrente biedt, moeten de andere partijen dat kunnen dragen,” verduidelijkt Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank in België. “De ondernemer die geld leent, zal dan bijvoorbeeld een hogere rente moeten betalen. Iets vergelijkbaars zie je wanneer een bank prioriteit geeft aan de aandeelhouders. Dan zal een bank geneigd zijn om meer financiële risico’s te nemen, om zo het rendement per aandeel op te drijven. Dat kan werken in goede economische tijden, maar als de conjunctuur tegenzit en de risico’s niet tot hogere rendementen maar tot verliezen leiden, ontstaat er een negatieve spiraal. Uiteindelijk kan dat de stabiliteit van een bank aantasten, waardoor de belangen van spaarders, kredietnemers en medewerkers ook onder druk komen te staan. Zo’n scenario hebben we de afgelopen jaren verschillende keren zien gebeuren.”

BASISMODEL VAN EEN BANK: links de passiva (hoe is een bank gefinancierd?), rechts de activa (wat doet een bank met dat geld?). De pijlen geven aan wat de bestemming is van de middelen die aan de bank zijn toevertrouwd.

Basismodel van de balans van een bank
Links de passiva (hoe is een bank gefinancierd?), rechts de activa (wat doet een bank met dat geld?). De pijlen geven aan wat de bestemming is van de middelen die aan de bank zijn toevertrouwd.

 

Als je teruggaat naar het basismodel van de bank, moet je vaststellen dat banken er niet zijn om maximale winst te maken, stelt Aeby. “Banken hebben een belangrijke maatschappelijke nutsfunctie. Spaargeld veilig bewaren, zorgen voor efficiënt betalingsverkeer en voor betrouwbare kredietverlening … voor het goed functioneren van de samenleving en de economie zijn die taken onmisbaar.”

Positieve verandering

Van banken in het algemeen naar Triodos Bank. “Als Triodos Bank financieren we duurzame ontwikkeling en positieve verandering in de samenleving,” zegt Olivier Marquet. “Aan de eerder vermelde vier partijen voegt Triodos Bank nog een vijfde toe, die voor ons essentieel is, namelijk de samenleving in haar geheel. We waken erover dat de projecten die de bank financiert, bijdragen tot een evenwichtige ontwikkeling van de samenleving, in haar sociale, ecologische en culturele
dimensies. Daarmee zijn we terug bij het concept van evenwicht, maar nu in een ‘holistische’ benadering: de bank maakt deel uit van de samenleving en draagt bij tot haar evenwicht.”

“Een grote groep mensen voelt zich verbonden met de missie van de bank. Daarom vertrouwen ze ons hun spaargeld toe,” stelt Aeby vast. “Dat vertrouwen zien we als een opdracht. De opdracht om met het geld van spaarders duurzame ontwikkeling te financieren. Daarom moeten we elke keer opnieuw zorgvuldig afwegen welke ondernemers en projecten we financieren, en welke niet. Dat is een intensief proces, dat doorgaans veel tijdrovender is dan het aantrekken van spaargeld. Daardoor is er altijd een tijdsverschil tussen de instroom van spaargeld en de kredietverlening, of tussen kort en lang geld. Uiteindelijk draait het bij Triodos Bank allemaal om evenwicht tussen maatschappelijk en financieel rendement.”

“De bank is deel van de samenleving en draagt bij tot haar evenwicht.”

Olivier Marquet, directeur Triodos Bank België

 

DE BANK DIE MET JE GELD IETS GOEDS DOET

Triodos Bank is de enige bank in België die duurzaam en transparant bankiert. Met je spaargeld financiert Triodos Bank enkel organisaties en bedrijven die ondernemen met respect voor mens en milieu.
Al onze producten combineren een financiële opbrengst met een maatschappelijk rendement. Of je nu spaart, belegt of een Triodos woonkrediet kiest.
Ontdek wat Triodos Bank biedt.

Wat vindt u van "Een kwestie van evenwicht"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.