Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Ontmoeting

“We faciliteren de financiering van vernieuwende woonzorgconcepten”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Tegelijk staat de ouderenzorgsector voor grote veranderingen. Hét sleutelbegrip is zo lang mogelijk zelfstandig én maatschappelijk verankerd blijven wonen. Dat betekent potentieel een belangrijke aanvulling op het bestaande woonzorgaanbod. We vroegen minister Vandeurzen naar zijn visie op creatie, aanbod en financiering van nieuwe concepten en innovatieve projecten.

Hoe schat u de behoeften van ouderen in op het vlak van de combinatie van woon- en zorgoplossingen?

“Het residentiële zorgaanbod gewoon blijven uitbreiden, is zeker voor langdurige zorgbehoeften niet het juiste antwoord. Nieuwe generaties ouderen willen hun leven zo lang mogelijk zelf in handen nemen en zijn ook veel mondiger. Bovendien willen ze deel blijven uitmaken van de samenleving. Daarom moeten we nog veel meer inzetten op innovatieve woonvormen én tegelijk op vermaatschappelijking van de zorg. Ouderenzorg moet middenin de samenleving georganiseerd worden. Die nieuwe woonbehoeften krijgen vorm door inclusieve projecten, woonzorgcentra die een band hebben met hun omgeving en meerdere functies hebben. Waarin je als bewoner privacy hebt, maar ook dankzij allerlei ontmoetingsmogelijkheden sociaal contact kan onderhouden. Woonzorgcentra evolueren van een 24-uurs zorgpermanenties naar promotoren van sociale cohesie.”

Hoe evalueert u het huidige aanbod tussen de institutionele opvang, de alternatieve woonvormen zoals serviceflats en -woningen en thuiszorg?

“Net voor de Krokusvakantie keurde de Vlaamse regering een veranderingsagenda goed met een integrale visie op het Vlaamse welzijnsbeleid voor ouderen. Daarin zie je heel wat veranderingstrajecten in overleg met de sector en de Vlaamse Ouderenraad. Tussen 2010 en 2014 kwamen er 12% meer woonzorgcentra bij, 37% meer assistentiewoningen, 94% meer kortverblijven en 105% meer dagverzorgingscentra. Voor de woonzorgcentra is er nog tot 2018 een belangrijk groeipad.”

Nieuw aanbod creëren, hoe wordt dat in de praktijk aangepakt? Wat zijn de aandachtspunten?

“Het concept ‘woonzorgcentrum’ is op zich al mijlenver verwijderd van wat ooit bejaardentehuizen of rustoorden waren. Het Woonzorgdecreet legt voor residentiële ouderenzorg sterk de nadruk op thuisvervangend wonen. Die tendens zet zich door. Veel woonzorgcentra ontwikkelen eigen, innovatieve concepten. Met de Vlaamse Bouwmeester worden binnen de bestaande regelgeving nieuwe projecten opgezet. In onze zorgvisie zetten we de kwaliteit van leven en de eigen regie mee voorop. We zetten de komende jaren verder in op een groeipad gezinszorg. Daarbij onderzoeken we hoe we ook informele zorg (via mantelzorg en vrijwilligers) verder kunnen ondersteunen als volwaardige zorgpartners. Het uitwerken van concepten voor leeftijdsvriendelijke buurten en de aandacht voor leeftijdsbestendige woningen worden dan ook nog belangrijker. Beleid moet faciliteren en proactief meekijken. Niet verstarren in regelgeving is de boodschap. De topprioriteit daarbij is woonzorg betaalbaar houden. Ten tweede moeten we kwaliteit garanderen door toezicht te houden. Die kwaliteit meten we op basis van indicatoren die samen met de sector opgesteld worden en door te peilen bij bewoners naar hun subjectieve kwaliteitsbeleving. 7000 bewoners werden door Zorg en Gezondheid via een gevalideerde vragenlijst bevraagd naar hun levenskwaliteit in het woonzorgcentrum. Zoiets leidt tot duidelijke inzichten.”

Hoe kunnen we langer thuis blijven wonen concreet stimuleren? Welke samenwerkingsverbanden zijn daarvoor nodig en wat beweegt er concreet op dat vlak?

“Cruciaal is een gecoördineerd beleid tussen Welzijn en Wonen. Van onze kant ondersteunen we het langer thuis blijven wonen. Daarbij is de switch naar persoonsgebonden financiering – waarmee je zelf bepaalt hoe je je woonzorgbehoeften financiert – een belangrijke stimulans. Dat is ook een belangrijke impuls voor kleinschalige woonvormen. Zo evolueer je naar een meer inclusieve samenleving met geïntegreerde woonprojecten. Woonzorgbehoeften zijn ook een onderdeel van  het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We vestigen de aandacht van lokale overheden op ‘onzichtbare’ zorgbehoeften en er loopt een studie rond vergrijzing en ruimtelijke planning. Health is in all policies luidt het adagium, dus alle beleidsdomeinen en sectoren worden erbij betrokken.”

Wat met de financiering van nieuwe woonzorgvormen voor levensbestendig wonen? Hoe kunnen privé-investeerders instappen en welke rol ziet u voor de banken?

“Investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur voor ouderenzorg is één van onze speerpunten. Daarom werken we nu aan een forfaitair systeem én minder regels voor de sector. Toegankelijkheid, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn de sleutelbegrippen, want zo moedigen we sociaal ondernemerschap aan. Al even belangrijk is dat banken en privé-investeerders mee blijven investeren in nieuwe  infrastructuur. Als partner voor overheid, gebruikers en voorzieningen worden ze nog belangrijker dan ze al waren. Wij zijn vragende partij om samen met hen te zoeken naar innovatieve manieren om te investeren in woonzorgvormen voor levensbestendig wonen. Dat gaat verder dan de ouderenzorg: denk bijvoorbeeld aan de gehandicaptensector. Daar co-financieren coöperaties projecten. Ze begeleiden ook de ontwikkeling van kwaliteitsinfrastructuur op maat van de gebruiker, zodat de middelen efficiënt en effectief ingezet worden. Ook gemengde projecten voor verschillende ‘doelgroepen’ moeten we mogelijk maken. We willen daarbij ook dat privébeleggers veilig kunnen participeren. Dat is natuurlijk dé voorwaarde om partners aan boord te halen van vernieuwende woonzorgconcepten die volop de kaart trekken van gemeenschapsvorming.”

Wat vindt u van "“We faciliteren de financiering van vernieuwende woonzorgconcepten”"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.