Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan, stemt u daarmee in. Lees meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

dossier

Welke ondernemer verdient de Burgerschapsprijs?

Frans De Clerck was eerder deze maand een van de twee winnaars van de Burgerschapsprijs, jaarlijks uitgereikt door de Stichting P&V. Hij werd bekroond omdat hij door zijn parcours aantoonde dat succesvol ondernemen en respect voor maatschappij en milieu hand in hand kunnen gaan. In een bijdrage aan De Tijd van 3 december verklaart hij zijn visie op de relatie tussen burgerschap en ondernemen.

Dat de Burgerschapsprijs dit jaar aan ondernemers wordt uitgereikt is bijzonder en zet mij ertoe aan om de combinatie van ‘burgerschap’ en ‘ondernemen’ onder de loep te nemen.

Onze onderlinge afhankelijkheid in de economie maakt dat de economie het gebied bij uitstek is waar verbondenheid (Fraternité) door samenwerking het meest vruchtbaar kan zijn.
Intensief samenwerken geeft de mens en de economie vleugels, zo leert mijn ervaring als ondernemer en bankier. De economie is één groot lokaal en wereldwijd laboratorium van menselijke samenwerking en dus een geweldige kracht voor menselijke en maatschappelijke ontplooiing.
Maar ons  huidig economisch competitie- en concurrentiemodel is niet kwalitatief en niet duurzaam genoeg en goed samenwerken moeten we nog leren.
Maak van goede samenwerking, associatie, alliantie en gezamenlijke verantwoordelijkheid de kern van de economische zaak en de wereld zal er beter, veiliger, menselijker en groener uitzien. De financiële overschotten uit de productiviteit van de economie zullen beter hun weg vinden naar culturele, sociale en immateriële ontwikkeling. Per saldo zal de hele samenleving meer ontwikkelingskansen en kwaliteit krijgen dan ooit tevoren.

Geld is hierbij een essentieel middel, maar geen doel op zich. Andere middelen zijn o.a. empathie en medemenselijkheid.

Meer en meer ondernemers vinden voldoening in een evenwichtige combinatie van goed ondernemen en een zinvolle en duurzame bijdrage leveren aan meer levenskwaliteit. Kortom, meer aandacht hebben voor people, planet, prosperity en participation.

Als bankier waren voor mij de mogelijkheden om van deze combinatie op een duurzame manier werk te maken zowel een geschenk als een uitdaging.
Het geschenk is de voldoening die ik nog elke dag heb.
Van de uitdagingen noem ik er een aantal:
– een eerste reeks: een doodlopend spoor in het traditionele bankwezen durven verlaten; risico nemen, vernieuwing omarmen en out of the box denken en doen; van klein vertrekken en stelselmatig en met doorzettingsvermogen uitbouwen; draagvlak zoeken bij klanten maar ook bij ngo’s, burgerbewegingen en het middenveld;
– een reeks structurele uitdagingen: structuren en samenwerkingsverbanden gestalte geven zoals de structuur van Triodos Groep en de Global Alliance for Banking on Values;
– en tot slot: niet doorschieten bij succes en een grotere schaal: blijven leiding geven, besturen, opleiden en adviseren op mensenmaat met aandacht, inlevingsvermogen, gevoel en de wil om resultaat te boeken.

Dit zijn zienswijzen, werkwijzen en krachten die ik ook bij veel ondernemers aanwezig zie maar die nog meer zouden kunnen gebruikt worden om duurzame en maatschappelijke projecten op te zetten.

Wakkere en duurzame ondernemers kunnen nochtans het verschil maken door hun medewerkers, klanten, leveranciers en aandeelhouders beter en op een structurele manier te betrekken bij de ontplooiing van hun activiteiten. Vrije, gelijkwaardige en geëmancipeerde burgers willen nu, meer dan ooit, invloed uitoefenen, ook in het gebied van de economie.

Oproep tot ondernemers

Ik doe een oproep aan kleine en grote ondernemingen om het enge eigenbelang te overstijgen door consumenten en burgers op een duurzame wijze als partners mee te nemen in hun verhaal en zelf ook meer sociale economie te bedrijven.

Ondernemers hebben de mogelijkheid en de middelen om van duurzaam en verantwoordelijk ondernemen de kern van de zaak en hun handelsmerk te maken.

Enkele mogelijkheden:
– zet technologische ontwikkelingen volop in voor lokale groene energieproductie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame organisatie van logistiek en mobiliteit;
– maak van sociale netwerken kanalen die waarde toevoegen; verschaf dienstverlening bij ‘peer to peer’ ontwikkelingen en de ‘sharing economy’;
-associeer u met gelijkgezinde ondernemers en zorg zo voor duurzame productie en distributieketens;
– versterk uw interne organisatie door medewerkers zowel individueel als gezamenlijk te laten participeren in uw beleid;
– versterk uw bedrijfscultuur door sociale, ecologische, culturele en ethische elementen te integreren; dit stimuleert de creativiteit en die hebt u nodig voor innovatie en, niet te vergeten, voor uw bijdrage tot de beschaving.

Als “duurzaam ondernemen” een gat in de markt is, dan ik heb ik er niets op tegen dat dit gat wordt opgevuld met oprecht duurzame producten en diensten. Ondernemers, mis de transitie naar deze nieuwe duurzame economie niet.

Er zijn tegenwoordig wereldwijd, en ook in dit land, bedrijfsleiders die hun strategie verbinden met de grote mondiale vraagstukken en zo hebben wij er meer nodig.
Bedrijven en hun aandeelhouders beschikken over een rijkdom van activa, infrastructuur en bedrijfsmiddelen en zij kunnen een beroep doen op getalenteerde medewerkers. Samen kunnen zij in permanente dialoog de balans oefenen van het ik en het wij.
Zij kunnen zich met elkaar en met overheden associëren om de 17 werelddoelen (vroeger de milleniumdoelen) te realiseren die wij ons als samenleving stellen.

Als wij ons als burger, als ondernemer, als bankier en vooral als mens in zo’n transitie kunnen inschrijven, dan voegen wij allen waarde toe aan het uitgebreid bruto binnenlands product dat niet noodzakelijk kwantitatief maar vooral kwalitatief zal groeien. Zo bevorderen wij ook de zo noodzakelijke vrede en samenhang in onze gemeenschappen, in onze ondernemingen en in onze economie.
Open samenwerking is ook de beste remedie tegen angst en terreur.

Ondernemers, maak van uw menselijk en economisch potentieel een sociale kracht! Plus est en vous!

Klinkt deze oproep idealistisch?  Ja, volmondig. Ik kan mij niet indenken hoe een duurzaam ondernemer zonder idealisme zou kunnen.

Frans De Clerck (1945) kreeg zopas de Burgerschapsprijs 2015 * van de Stichting P&V. Hij is mede-oprichter en voormalig directeur van Triodos Bank België, initiator van de Global Alliance for Banking on Values, voormalig voorzitter van Cenergie cvba (energie-engineering) en van vzw De Foyer (woon- en zorgcentra), nu bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, van Boss Paints NV en van de Hélène De Beir Foundation.
frans.declerck@hotmail.com

 

Stichting P&V

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut, die via verschillende initiatieven de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren aanmoedigt en hen uitnodigt uit tot actief burgerschap. De Stichting P&V reikt ook elk jaar haar Burgerschapsprijs uit. Daarmee beloont ze personen of initiatieven die zich op een voorbeeldige wijze inzetten voor een open, solidaire en respectvolle samenleving. http://www.foundationpv.be/nl/home

 

Wat vindt u van "Welke ondernemer verdient de Burgerschapsprijs?"?

Gelieve een comment te schrijven.

Gelieve uw naam in te geven.